xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloplastik

Retningslinjen giver anbefalinger for afgrænsede nedslagspunkter inden for ikke-kirurgisk behandling af hofteartrose og genoptræning efter total hoftealloplastik. Retningslinjen er opdateret i 2020, eftersom det blev vurderet, at der var kommet ny evidens på udvalgte emner siden den oprindelige publicering i 2016.

ANBEFALINGER 11 JUN 2021

Symptomatisk hofteartrose er årsag til nedsat funktionsevne og forringelse af generel livskvalitet. For såvel ikke-kirurgisk behandling af hofteartrose, som ved genoptræning efter total hoftealloplastik, er det afgørende at de bedst egnede metoder benyttes.

Total hoftealloplastik anbefales til patienter med svær progression af sygdommen, som inkluderer væsentlig smerte og funktionsnedsættelse, hvor andre behandlingsmodaliteter ikke har haft vist effekt

Den nationale kliniske retningslinje har fokus på ikke-kirurgisk behandling ved hofteartrose og genoptræning efter total hoftealloplastik. Det vil sige aktive interventioner som superviseret træning, styrketræning, patientuddannelse, vægttab og bevægerestriktioner efter total hoftealloplastik, samt passive/behandler-inducerede interventioner som ledmobilisering/manipulation ved hofteartrose. Interventionerne er sammenlignet med eller i tillæg til vanlig behandling, defineret som den behandling, der sammenlignes med i de inkluderede studier og som den undersøgte intervention er givet i tillæg til.

Retningslinjen giver ikke en udtømmende beskrivelse behandlingsforløbet for hofteartrose, men giver anbefalinger for afgrænsede nedslagspunkter. Retningslinjen kan derfor ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger og forløbsbeskrivelser m.m. på området.

Retningslinjen

National klinisk retningslinje for hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloplastik - PDF

National klinisk retningslinje for hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloplastik - MAGICapp

Quick Guide (dansk)

Quick Guide (English)


Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer review

Høringsportalen

 

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer for medlemmer af arbejdsgruppen

 

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

PICO spørgsmålene indgår samlet i retningslinjen

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen

AMSTAR vurderinger

AMSTAR vurderinger, 2016

AGREE vurderinger

AGREE vurderinger, 2016

ROBINS-I vurderinger

ROBINS-I vurderinger, 2020

Flowcharts

Flowcharts, 2020

Flowcharts, 2016

Metaanalyser og risk of bias

PDF

PICO 1 Neuromuskulær/funktionel træning (2016) 

PICO 2 Superviseret styrketræning (2016) 

PICO 3 Manuel terapi (2016) 

PICO 5 Kombineret patientuddannelse og træning (2016)

PICO 6 Superviseret genoptræning efter total hoftealloplastik (2020)

PICO 7 Superviseret styrketræning efter total hoftealloplastik (2020)

PICO 8 Bevægerestriktion efter total hoftealloplastik (2020)

RevMan5

PICO 1 Neuromuskulær/funktionel træning (2016)

PICO 2 Superviseret styrketræning (2016)

PICO 3 Manuel terapi (2016)

PICO 5 Kombineret patientuddannelse og træning (2016)

PICO 6 Superviseret genoptræning efter total hoftealloplastik (2020)

PICO 7 Superviseret styrketræning efter total hoftealloplastik (2020)

PICO 8 Bevægerestriktion efter total hoftealloplastik (2020)


Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines, 2020

Søgeprotokol for primær litteratur, 2020

Søgeprotokoller, 2016