xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Ernæring | Organisering

Plejecenterbeboere i Odsherred bliver tilbudt måltider i alle døgnets 24 timer

I Odsherred Kommune kan plejecenterbeboere få noget at spise, lige når det passer dem. Kommunen har nemlig udviklet et kostkoncept, der består af otte daglige måltider og mellemmåltider fordelt over døgnets 24 timer. Konceptet skal imødekomme plejecenterbeboernes individuelle behov og døgnrytmer.

Opdateret 16 AUG 2022

Nu kan plejecenterbeboere i Odsherred Kommune få tilbudt noget at spise hele døgnet rundt. For eksempel kan beboere, der går sent i seng eller vågner sultne om natten, få et natmåltid, såsom opvarmet risengrød. Modsat kan de mere morgenfriske beboere få en smoothie inden den faste morgenbuffet. Tilbuddet skal tilgodese beboers forskellige behov og døgnrytmer, så alle beboerne kan vælge at få et mellemmåltid, når det passer dem.

Odsherred Madservice, som laver maden til kommunens plejecentre, har i forbindelse med en ny omlægning udviklet det nye kostkoncept, der betyder, at beboerne ved siden af tre faste hovedmåltider har mulighed for at få op til fem forskellige mellemmåltider, der er fordelt over alle døgnets 24 timer. Alle beboere bliver tilbudt minimum tre mellemmåltider. Tilbuddet bidrager til, at beboerne har fået flere valgmuligheder og flere tilbud i løbet af dagen.

Otte måltider og mellemmåltider fordelt over hele døgnet

1. Morgenfristelse

Beboere, der vågner tidligt, bliver tilbudt et let morgenmåltid. Dette kan for eksempel være en juice, smoothie eller proteindrik. Det er plejepersonalet, der serverer morgenfristelsen for beboeren. Plejepersonalet har et godt kendskab til beboerne, og de ved derfor, hvem der typisk er tidligt oppe og gerne vil have en morgenfristelse inden morgenmaden.

2. Morgenmadsbuffet

Alle plejecenterbeboer får morgenmadsbuffet, hvor de selv kan vælge, hvad de vil have at spise.

3. Formiddagsfristelse

Om formiddagen skærer køkkenpersonalet frugt ud, som plejepersonalet serverer til alle beboerne. De beboere, der skal have ekstra energi og protein, får typisk også serveret en fromage.

4. Middag

Til middag er der fællesspisning, hvor alle beboerne får dagens varme måltid.

5. Eftermiddagsfristelse

Om eftermiddagen er der hjemmebagt kage til beboerne. Dog bliver de beboere, der ikke skal øge vægt, tilbudt et sundere alternativ, som eksempelvis frugt eller en kiks med ost.

6. Aftensmad

Aftensmaden består af koldt smørrebrød og en lun ret, som beboerne spiser sammen.

7. Aftenfristelse

Om aftenen bliver alle beboere tilbudt en sandwich eller frugt af plejepersonalet.

8. Natmad

Inden beboerne går i seng, eller hvis de vågner om natten, kan plejepersonalet opvarme små retter, som de har liggende i fryseren. Det kan for eksempel være øllebrød eller risengrød. Plejepersonalet kan også tilbyde beboerne frisklavet mad, der bliver opbevaret i vakuumpakker. Det er plejepersonalets erfaring, at det oftest er borgere med demens, der vågner og kan have svært ved at finde ro om natten. Natmaden hjælper derfor særligt demensramte borgere med at finde ro.

Ernæringsnøglepersoner sikrer det gode samarbejde mellem Odsherred Madservice og plejecentrene

Alle plejecentrene i Odsherred Kommune har udvalgt en ernæringsnøgleperson, der har det overordnede ansvar for, at kostkonceptet bliver tilbudt beboerne. Ernæringsnøglepersonerne er ansvarlige for at sikre den gode måltidssituation, for at den enkelte beboer får den rigtige kostform og fungerer desuden som bindeled mellem køkkenpersonalet fra Odsherred Madservice og plejepersonalet på plejecentrene. Som en del af dette arbejde videreformidler de også ændringer i borgernes kost til begge personalegrupper. Der er udarbejdet en liste over ernæringsnøglepersonernes opgaver til at styrke samarbejdet om måltiderne til beboerne.

Plejepersonalet på plejecentrene har deltaget i et undervisningsforløb, hvor de blandt andet er blevet introduceret til kostkonceptet. På den måde ved plejepersonalet, at de kan tilbyde plejecenterbeboerne noget at spise 24 timer i døgnet. Som led i den nye omlægning er der implementeret nye småkøkkener på alle plejecentre, hvilket har styrket det tværfaglige samarbejde mellem plejepersonalet og køkkenpersonalet. Faggrupperne er kommet tættere på hinanden og har fået et større kendskab til og forståelse for hinandens arbejdsopgaver. Herudover er der skabt en skærpet opmærksomhed på kost og ernæring blandt plejepersonalet.

Se folder om madkonceptet til ansatte

”Vi oplever, at det er godt for borgerne, at de bliver tilgodeset enkeltvis. Vi kan se effekten af at have flere tilbud og at kunne tilbyde noget forskelligt til forskellige behov.”

- Lonni Kristensen, teamleder, Odsherred Madservice

Beboerne er glade for valgmulighederne

Beboerne roser det nye kostkoncept meget, fordi de er glade for de flere nye valgmuligheder. Plejepersonalet er særligt glade for, at de kan tilbyde urolige borgere et let og hurtigt mellemmåltid om natten. Desuden kan personalet ud fra deres ernæringsscreeninger se, at de beboere, der skal øge deres vægt, tager hurtigere på. Det tværfaglige samarbejde er blevet styrket, da plejepersonalet har fået et skærpet fokus på beboernes kost og i højere grad inddrager køkkenpersonalet, når der skal planlægges kostplaner til beboere med ernæringsudfordringer.

Gode råd fra Odsherred Kommune

gode råd

  • Som kommune såvel som madleverandør og plejecenter skal man huske at følge med tiden og udvikle sig herefter. I nyere tid er der kommet særligt fokus på, at beboerne har forskellige behov, og at de derfor skal have forskellige tilbud.
  • Det er centralt, at hvert plejecenter har en nøgleernæringsperson, der har det overordnede ansvar for, at kostkonceptet lykkes.
  • Det er afgørende, at alle personalegrupper er informeret og bakker op om kostkonceptet. Det gælder både ledere, køkkenpersonale og plejepersonale.