xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Ernæring | Organisering

Samskabende proces sikrer de rette mellemmåltider til ældre på Frederiksberg

Medarbejdere og borgere på plejecentre i Frederiksberg Kommune har udviklet en række nærende og velsmagende mellemmåltider, som ældre borgere godt kan lide og har lyst til at spise.

Opdateret 11 OKT 2021

Ældre plejecenterbeboere har fået mere smag på livet med nye daglige mellemmåltider, som de selv har været med til at udvikle. Det er sket i en samskabende udviklingsproces med deltagelse af en mad- og måltidskoordinator, køkkenpersonale, forstandere, plejepersonale og ældre borgere samt et ernæringsrejsehold fra Frederiksberg Kommune.

Processen har resulteret i et måltidskatalog med et udvalg af forskellige mellemmåltider, som er udarbejdet af mad- og måltidskoordinatoren, kommunens ernæringsrejsehold bestående af ergoterapeuter og kliniske diætister samt plejepersonaler fra flere plejecentre i kommunen. Kastanjehaven leverer mad til alle plejecentre i Frederiksberg kommune og de kan derfor bestille mellemmåltider fra kataloget.

Formålet har været at udvikle nærende mellemmåltider, som særligt småtspisende ældre synes er appetitlige og indbydende. Flere af mellemmåltiderne er ekstra rige på energi- og protein for at sikre tilstrækkelig ernæring til småtspisende borgere, som ikke kan indtage mad og drikke i den mængde, der er nødvendig for at dække behovet for energi og næringsstoffer.

Mellemmåltiderne dækker et bredt udvalg af mellemmåltider, som man kan opbevare i køle- eller fryseskab. Det kan være små frikadeller, blomkålssuppe, mokka- eller mangofromage, pandekager, en osteanretning eller en kaffedrik.

Se måltidskataloget med udvalget af mellemmåltider

Udviklingen har bestået af en brugerundersøgelse på alle plejecentre i Frederiksberg Kommune, testning og udvælgelse blandt køkkenpersonale og ernæringsrejseholdet, prøvesmagning blandt forstandere, plejepersonale og borgere på forskellige plejecentre og til sidst en endelig justering og tilpasning af mellemmåltiderne.

Ernæringsrejseholdet, som har deltaget i processen, består af kliniske diætister, økonomaer og ergoterapeuter, der opererer på tværs af kommunens plejeenheder. De har i processen blandt andet bidraget med deres viden om særlige ernæringsproblematikker.

”Borgerne oplever, at der bliver lyttet til deres ønsker, og køkkenpersonalet oplever, at der bliver skabt tid og rum til at udvikle mellemmåltider, der skaber stor glæde blandt borgerne”
– Gitte Bangsgaard, køkkenchef i produktionskøkkenet på Kastanjehaven Plejecenter.

Seks trin har været centrale i den samskabende udviklingsproces

1. Igangsæt brugerundersøgelse på plejecentre

En brugerundersøgelse på alle plejecentre i Frederiksberg Kommune har afdækket de ældre borgeres behov for og ønsker til mellemmåltider. I undersøgelsen er der bl.a. spurgt ind til, om beboerne kender til begrebet mellemmåltider, hvor mange mellemmåltider de normalt får pr. dag, og hvad de forbinder med et mellemmåltid. Samtidig har kommunens mad- og måltidskoordinator, som står bag undersøgelsen, indsamlet viden om og ideer til mellemmåltider fra internettet.

2. Test og udvælg mellemmåltider

Udvalgte mellemmåltider er derefter blevet testet af mad- og måltidskoordinatoren i samarbejde med Kastanjehavens køkkenpersonale og kommunens ernæringsrejsehold. Udvalget af mellemmåltider er sket på baggrund af de identificerede behov og ønsker fra brugerundersøgelsen, køkkenpersonalets og ernæringsrejseholdets viden om ernæring til småtspisende ældre samt anbefalingerne for den danske institutionskost. Mellemmåltiderne er blevet tilberedt, prøvesmagt og afprøvet for både udseende, konsistens og smag. Resultatet af testen var, at mellemmåltiderne dækkede et bredt sortiment med noget til enhver smag og flere af dem havde det rette næringsindhold til småtspisende borgere. 

3. Forstandere på plejecentre prøvesmager mellemmåltider

Forstandere fra alle plejecentre i Frederiksberg Kommune er blevet inviteret ind i Kastanjehavens produktionskøkken for at prøvesmage mellemmåltider og komme med feedback og forslag til justeringer. Prisen på mellemmåltiderne er bestemt af forstanderne og mad- og måltidskoordinatoren i fælles dialog for at sikre, at plejecentrene køber mellemmåltiderne fremadrettet. Et mellemmåltid koster mellem 12 og 20 kroner og indgår i borgerens almindelige kostplan.

4. Borgere og plejepersonale på plejecentre prøvesmager mellemmåltider

En række borgere og plejepersonale på alle plejecentre i Frederiksberg Kommune har i processen prøvesmagt mellemmåltiderne og givet feedback. Plejepersonalet har på forhånd udvalgt en mindre gruppe af friskere borgere på plejecentrene, som afspejler forskellige målgrupper såsom borgere med dysfagi eller behov for gratinkost. Borgerne og plejepersonalet er blevet bedt om at vurdere mellemmåltidernes udseende, konsistens og smag, og mad- og måltidskoordinatoren har noteret forslag til justeringer. Feedbacken har for eksempel handlet om, at nogle af de ældre borgere syntes, at mellemmåltidet ikke smagte af nok eller manglede syre.

5. Juster og tilpas mellemmåltider

Opskrifterne for mellemmåltiderne er blevet justeret på baggrund af feedback fra borgerne, plejepersonalet og forstanderne. Det er mad- og måltidskoordinatoren, der har samlet op på indsigterne i samarbejde med køkkenpersonalet fra Kastanjehavens produktionskøkken og ernæringsrejseholdet fra Frederiksberg Kommune. En ergoterapeut fra ernæringsrejseholdet har klassificeret mellemmåltiderne i forhold til konsistens.  

6. Løbende videreudvikling af mellemmåltider 

Kastanjehaven videreudvikler løbende mellemmåltiderne og udvikler nye, som matcher borgernes behov og ønsker. Det sker blandt andet gennem en månedlig udviklingsdag, hvor køkkenpersonalet på baggrund af borgernes efterspørgsler, som plejepersonalet formidler, får mulighed for at afprøve ideer til ændringer eller nye mellemmåltider. Når de udvikler nye mellemmåltider, prøvesmager borgerne måltiderne efterfølgende og kommer med feedback. Køkkenpersonalet har for eksempel oplevet, at flere af borgerne ikke kan lide proteindrikke, hvorfor de har valgt at udvikle en ny proteinkaffedrik, som borgerne efterfølgende har prøvesmagt og bedre kunne lide.

Se opskriften for proteinkaffedrikken

Nye mellemmåltider vækker begejstring blandt borgerne 

Kastanjehaven Plejecenter har en årlig tilfredshedsundersøgelse blandt borgerne. Undersøgelsen er baseret på et enkelt spørgeskema, hvor borgerne giver udtryk for at være meget glade og mere tilfredse med de mellemmåltider, de får serveret. Køkkenchefen og plejepersonalet på Kastanjehaven oplever desuden, at mellemmåltiderne kan være med til forebygge uplanlagt vægttab hos borgerne og hjælpe de tabte kilo på igen, fordi det nu er muligt at tilbyde mellemmåltider på skæve tidspunkter af døgnet.

Kastanjehaven har et kræsekøleskab til skæve måltider

Kastanjehaven Plejecenter har stillet et kræsekøleskab op til de forskellige mellemmåltider fra måltidskataloget. Kræsekøleskabet gør det nemt for plejepersonalet at tilbyde mellemmåltider på skæve tidspunkter til småtspisende borgere hele døgnet.

Gode råd fra Kastanjehavens køkken

gode råd

  • Inddrag de ældre borgere, da det i sidste ende er dem, der får gavn af at spise mellemmåltiderne.
  • Find en løsning, hvor mellemmåltiderne kan være tilgængelige for borgerne hele døgnet. På den måde sikrer man, at borgerne altid kan få et mellemmåltid. 
  • Udpeg ernæringsassistenter fra køkkenpersonalet, som løbende videreudvikler mellemmåltiderne og finder på nye med afsæt i borgernes ønsker og den nyeste viden på området.

 

Indsatsen er udviklet som led i projekt ’I Sikre Hænder’.