xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Madens kvalitet | Organisering

Smørrebrødskatalog guider plejepersonale til bedre anretning i hjemmeplejen i Gladsaxe Kommune

Et smørrebrødskatalog hjælper social- og sundhedshjælpere med at servere mere appetitligt smørrebrød for borgerne i hjemmeplejen i Gladsaxe Kommune for at forebygge vægttab og underernæring.

Opdateret 23 JUN 2022

I Gladsaxe Kommune er de ældre borgere i hjemmeplejen glade for at få smørrebrød til frokost. Dog har kommunen oplevet et behov for at opkvalificere medarbejdere, der sammensætter og anretter smørrebrødet.

Derfor har Gladsaxe Kommunes hjemmepleje udviklet et omfattende smørrebrødskatalog, der skal støtte social- og sundhedshjælpere i at lave smørrebrød til borgerne. Kataloget skal:

  1. Klæde social- og sundhedshjælperne på til at sammensætte og anrette lækkert smørrebrød på den relativt korte tid, de har til rådighed hos borgeren.
  2. Give anledning til dialog mellem social- og sundhedshjælperen og borgeren, hvor materialets billeder skal fungere som inspiration for borgeren såvel som for social- og sundhedshjælperen.
  3. Støtte borgerne i at spise mere og på den måde forebygge vægttab og underernæring.

Målgruppen for smørrebrødskataloget er social- og sundhedshjælpere, elever (både social- og sundhedshjælpere og -assistenter) samt faste afløsere, som alle anretter mad til borgerne i hjemmeplejen.

Udviklingen er foregået i tæt samarbejde med seks social- og sundhedshjælpere fra hjemmeplejen, som løbende har testet og kvalificeret materialerne for at sikre, at de blev tilpasset målgruppen.

Konceptet for smørrebrødskataloget, herunder selve kataloget og inspirationsvideoer samt et omfattende undervisningsprogram og et e-læringsprogram er færdigudviklet og klar til at tage i brug. Gladsaxe Kommune er begyndt at udrulle konceptet i slutningen af 2021.

Udbredelse og anvendelse af smørrebrødskataloget

1. Ernæringskonsulent underviser

En ernæringskonsulent underviser alle social- og sundhedshjælpere, elever og afløsere i hjemmeplejen i materialet. Undervisningen tager tre timer. Ledere i de enkelte hjemmeplejeenheder er være ansvarlige for, at alle modtager undervisningen.

2. En ressourceperson bliver valgt i hver hjemmeplejeenhed

Hver hjemmeplejeenhed vælger en ressourceperson, som er ansvarlig for løbende at introducere smørrebrødskataloget for nye social- og sundhedshjælpere, elever og afløsere. Ernæringskonsulenten klæder ressourcepersonerne på med en grundig introduktion i yderligere tre timer, hvor indholdet i smørrebrødskataloget og det tilhørende materiale bliver gennemgået. Ernæringskonsulenten instruerer samtidig ressourcepersonerne i, hvordan de skal introducere nye social- og sundhedshjælpere, elever og afløsere for materialet for at sikre ensartethed på tværs af hjemmeplejen.

3. Ressourcepersonerne introducerer løbende nye medarbejdere

Når nye social- og sundhedshjælpere, elever og afløsere starter i hjemmeplejen, er det ressourcepersonernes ansvar at introducere dem til smørrebrødskataloget og de tilhørende materialer. Ressourcepersonerne beder hjemmeplejeenhedens koordinator om at booke et introduktionsmøde af tre timers varighed med de nye medarbejdere. I introduktionen anvender ressourcepersonerne undervisningsmaterialet til at sikre, at de nye medarbejdere får samme information som de andre medarbejdere.

4. Materialet er lige ved hånden

Social- og sundhedshjælpere, elever og afløsere får udleveret et fysisk smørrebrødskatalog og en magnet med QR-kode, hvor smørrebrødskataloget kan tilgås online. De kan også downloade materialet på deres arbejdstelefoner. Smørrebrødskataloget er på den måde tilgængeligt, når de har behov for inspiration til at lave smørrebrød. Social- og sundhedshjælperne anvender smørrebrødskataloget i dialogen med borgerne for at afdække, hvilke smørrebrød de kunne tænke sig samt inspirere dem til at prøve nye typer pålæg og pynt.

5. Individuel e-læring

Indenfor 1 måned efter undervisningen er gennemført skal e-læringsprogrammet tages af den enkelte medarbejder. Dette tager ca. 30 min og der kan udstedes et kursusbevis til deltageren, som det sidste i e-læringsprogrammet. 

Sådan foregår undervisningen

Gladsaxe Kommune har udviklet undervisningsmateriale, der består af fire sessioner. Undervisningen tager tre timer og tager udgangspunkt i fire præsentationer med tilhørende noteark til deltagerne og talepapir til underviseren. Præsentationerne formidler simpelt anvendelsen af materialet med billeder, illustrationer og forklaringer. Der er dertil udviklet en guide til, hvordan underviseren skal vise præsentationerne.

”De seks social- og sundhedshjælpere, der har været involveret i udviklingen, har fået et stort fagligt løft i forhold til smørrebrød. De føler sig langt bedre klædt på til at tilberede smørrebrød til borgerne, fordi de nu kender navnene på de forskellige former for pålæg og pynt – og har fået en viden om, hvordan det kan sættes sammen.”

- Dorte Langgaard, ernæringskonsulent i hjemmeplejen i Gladsaxe Kommune.


Evaluering af smørrebrødskataloget

Gladsaxe Kommune har interviewet borgere og medarbejdere, der har været med i projektet. Her fortæller borgerne, at de har fået ny inspiration, har genopdaget smørrebrød de tidligere har spist, og at de taler mere med både medarbejdere og familie om maden. Medarbejderne giver i interviewene udtryk for, at de har fået større viden om smørrebrød og mere selvtillid, når de skal fremstille smørrebrødet, og når de skal indgå i en dialog med de ældre om dette.

Gode råd fra Gladsaxe Kommune

gode råd

  • Det er vigtigt, at smørrebrødskataloget er lettilgængeligt i situationer, hvor social- og sundhedshjælperne skal anvende det, for eksempel ved at have QR-koden i en nøglering, som magnet på køleskabet eller som download på arbejdstelefonen.
  • Det er en god idé at social- og sundhedshjælpere anvender smørrebrødskataloget i dialogen med borgerne om, hvad de godt kan lide at spise. Her er billederne i smørrebrødskataloget gode til at inspirere borgerne i samtalen om deres ønsker og vaner.