xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Organisering | Rammer om måltidet

Beboerne føler sig hjemme, når de deltager i madlavning på plejecentre i Viborg

Viborg Kommune har med leve-bo-miljøer skabt et aktivt hverdagsliv for beboere på plejecentre. Med hjemlighed som nøgleord er beboerne bl.a. blevet inddraget i madlavningen.

Opdateret 29 NOV 2021

I januar 2011 indførte Ældre og Sundhedsudvalget i Viborg Kommune leve-bo-miljøer på kommunens plejecentre. Hensigten var at skabe et aktivt liv i den enkelte bo-enhed med fokus på hjemlighed, hverdagsliv og det enkelte individ. Bl.a. skulle plejecenteret gøres hjemligt ved at inddrage beboerne i hverdagssituationer omkring mad, borddækning og i måltider.

Kommunens plejecentre og rehabiliteringscenter kan bestille mad i komponenter og i forskellige forarbejdningsgrader. Det gør det muligt at bestille mad, som passer til muligheden for at inddrage beboerne i hvert enkelt plejecenter og bo-enhed.

Erfaringen er, at beboerne oplever hjemlighed og hverdagsliv, når de er med til at lægge sidste hånd på tilberedningen. De kan deltage aktivt i madlavningen eller måske overvære tilberedningen og dufte maden, mens den tilberedes.

Erfaringer fra Viborg Kommune

Nogle madkomponenter har bedst af at blive tilberedt i produktionskøkkenet. Omvendt får man det mest lækre resultat med andre komponenter, hvis man gør maden færdig på bo-enhederne.

Det er erfaringen i Viborg, hvor man vurderer, at fx flæskesteg, farsbrød, bøf, grøntsager og kartofler får den højeste kvalitet ved at blive endeligt tilberedt på bo-enhederne. Rørt fars, sovse, stuvninger, sammenkogte retter, fromager, supper, grød, marmelade og alle diæter står sig derimod bedst ved at blive tilberedt i centralkøkkenet.

Med det udgangspunkt bestiller bo-enhederne i Viborg komponenter afhængigt af beboernes ønsker. Fx kan beboerne komme med ønsker til den daglige menu eller til måltidet på deres fødselsdag.

Bestillingerne kan også tilpasses bo-enhedernes øvrige aktiviteter. Hvis beboerne skal på udflugt, er det fx oplagt, at de kommer hjem til et færdigtilberedt måltid, mens de på andre dage kan ønske at være med til at tilberede maden fra bunden. Der er også fokus på at de madkomponenter, der giver sanseoplevelser.

Det er primært det kostfaglige personale i madservice og på plejecentrene, der står for madlavningen i leve-bo-miljøerne. Medarbejderne i det decentrale køkken modtager bestillinger og tilbereder maden ud fra de ønskede forarbejdningsgrader. Både det kostfaglige personale på plejecentrene og plejepersonalet agerer måltidsværter og engagerer beboerne i madlavningen, som sikrer gode rammer for måltidet.

Leve-bo-miljøer og hjemlighed  

I leve-bo-miljøerne er udgangspunktet den enkelte beboers vaner, behov og ressourcer. Det kommer fx til udtryk ved, at daglige gøremål som rengøring, tøjvask og måltider i så vid udstrækning som muligt udføres i nærheden af eller sammen med beboerne. Derfor er det også naturligt i Viborg Kommune at lade ”det gode måltid” spille en større rolle på bo-enhederne.

Foruden at skabe et aktivt hverdagsliv i forbindelse med måltidet var tiltagets formål, at beboerne får god og veltillavet mad i omgivelser, der giver dem lyst til at spise. Det indebærer, at maden har den optimale madkvalitet, at duften af maden er til stede i bo-enheden, at smagen kan tilpasses beboerne, og at beboerne er tilfredse med maden og måltiderne.

Duften af mad har skabt glæde hos beboerne 

Oplevelsen på bo-enhederne har været, at beboerne sætter pris på at se på eller deltage i madlavningen. Samtidig har det været vigtigt for dem, at der dufter af mad, når den tilberedes.

Gode råd fra Viborg Kommune

gode råd

  • Når man begynder at arbejde med leve-bo-miljøer, er det vigtigt, at man får forventningsafstemt på plejecenteret, at det er dét, der er i fokus, og får talt i gennem, hvad det så betyder. Herunder at afklare, hvad det betyder for den enkelte, for de forskellige faggrupper, og hvordan de bruger hinanden bedst.