xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rationel Farmakoterapi 7, 2019

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi handler om lægemidler og amning.

TIDSSKRIFTER 28 OKT 2019

Månedsbladene opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

I månedsbladet gennemgås en metode, som læger kan anvende for at anslå, hvor stor en andel af det lægemiddel, den ammende kvinde indtager, som det diende barn vil blive udsat for. Dermed kan lægen teoretisk vurdere risikoen ved at behandle den ammende kvinde.

Derudover gennemgås en række lægemidler, som ammende hyppigt kan have behov for at blive behandlet med. Det drejer sig om lægemidler mod astma, antidepressiva, nikotinsubstitutionsprodukter, smertestillende, lægemidler mod stofskiftesygdomme, hormonel svangerskabsforebyggelse, antibiotika, lægemidler mod svamp og antihistaminer. Der gennemgås også kort lægemidler, der kan anvendes for at hæmme amning, hvis det er nødvendigt. 

Endelig gives eksempler på lægemidler, som er uforenelige med amning. Hvis behandling med disse lægemidler er nødvendig, må amning altså typisk ophøre. Det drejer sig bl.a. om kemoterapi og radioaktive lægemidler, flere antiepileptika, enkelte lægemidler mod migræne og enkelte lægemidler mod uregelmæssig hjerterytme. 

Lægemidler og amning

IRF fejrede 20-års jubilæum