xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demenskoordinator­funktioner og -kompetencer

Undersøgelsen belyser kommunernes typiske anvendelse af en demenskoordinatorfunktion; hvad den i hovedtræk indbefatter, og hvilke kompetencer koordinatorerne typisk har.

07 NOV 2018

Sundhedsstyrelsen skal udarbejde anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens i efteråret 2018 som led i ’Et trygt og værdigt liv med demens – National demenshandlingsplan 2025’.

I anbefalingerne ventes at indgå forskellige typer af organisatoriske tiltag, der kan understøtte gode forløb. Et af disse er koordinerende funktioner – ved demenskoordinatorer – som allerede er udbredt i danske kommuner om end benævnt lidt forskelligt.

Som grundlag for at kunne beskrive funktionen nærmere skal denne undersøgelse belyse i overblik kommunernes typiske anvendelse af en demenskoordinatorfunktion; hvad den i hovedtræk indbefatter, og hvilke kompetencer koordinatorerne typisk har. 

Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Implement Consulting Group. 

Se desuden

Evaluering af de regionale forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler for patienter med demens, november 2017

Den nationale demenshandlingsplan 2025

Rapporten er udarbejdet som led i arbejdet med initiativ 6: Nationale anbefalinger til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb i Den nationale demenshandlingsplan 2025.

Demenshandlingsplanen rummer i alt 23 initiativer fordelt på fem fokusområder. Alle initiativer har som overordnet mål at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne.

Se alle udgivelser inden for Den nationale demenshandlingsplan 2025