xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af de regionale forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler for patienter med demens

Sundhedsstyrelsen har gennemført en ekstern evaluering af forløbsprogrammet på demensområdet for at afdække aktuelle indsatser, eventuelle udfordringer samt god praksis i forhold til indhold og implementering.

EVALUERINGER 18 DEC 2017

Som opfølgning på den nationale demenshandlingsplan fra 2010 har alle regioner udarbejdet et forløbsprogram eller en samarbejdsmodel på demensområdet, ligesom demens indgår i de aktuelle sundhedsaftaler.

Sundhedsstyrelsen har i 2017 gennemført en ekstern evaluering af de eksisterende forløbsprogrammer med henblik på at afdække aktuelle indsatser, eventuelle udfordringer samt god praksis i forhold til indhold og implementering.

Evaluering af de regionale forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler for patienter med demens

Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Implement Consulting Group. 

På baggrund af evalueringen udarbejder Sundhedsstyrelsen i 2018 nationale anbefalinger for tværsektorielle og tværfaglige forløb for mennesker med demens.

Opdatering

Opdatering 7. marts 2018: Nogle formuleringer er præciseret i rapporten. Det drejer sig om Region Nordjyllands tilgang til udredning, opfølgning på medicinsk behandling, kommunernes træningstilbud samt en rettelse af figur 5.

Se desuden

Demenskoordinator­funktioner og -kompetencer, november 2018

Den nationale demenshandlingsplan 2025

Rapporten er udarbejdet som led i arbejdet med initiativ 6: Nationale anbefalinger til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb i Den nationale demenshandlingsplan 2025.

Demenshandlingsplanen rummer i alt 23 initiativer fordelt på fem fokusområder. Alle initiativer har som overordnet mål at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne.

Se alle udgivelser inden for Den nationale demenshandlingsplan 2025