xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Der er fortsat liv i IRF, selvom institutchefen siger farvel

Rationel farmakoterapi nr. 6, 2011

Artikel fra månedsbladet Rationel farmakoterapi nr. 6, 2011

Af Steffen Thirstrup

Som mange sikkert allerede har erfaret, stopper jeg som chef for IRF 1. juni 2011. Jeg flytter til en stilling som chef for Lægemiddelstyrelsens afdeling for lægemiddelgodkendelse.

Samtidig har mange rygter om IRF’s fremtid svirret i luften. Blandt andre har Lægeforeningen og Danske Regioner udtrykt ønske om, at »samle kræfterne« i et nationalt evalueringsinstitut. Nogle kunne se min afgang som en reaktion på disse tanker. Jeg synes imidlertid, det er vigtigt at understrege, at jeg ikke flygter fra IRF, men har valgt at sige ja til de mange udfordringer, som ligger i min nye stilling. Så der er mere tale om et tilvalg end et fravalg fra min side. IRF’s oprettelse, tilknytning til Lægemiddelstyrelsen og ikke mindst fremtid er ene og alene en politisk beslutning. Og jeg er ikke bekendt med, at der aktuelt
er planer om at nedlægge IRF. Så her er det »business as usual«, og stillingen som institutchef forventes genopslået på den anden side af sommerferien.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige en stor tak til alle IRF’s faste og meget engagerede medarbejdere samt alle andre, som har bidraget til IRF’s mangeartede aktiviteter. Her tænker jeg fx på alle vores undervisere og medlemmer af diverse arbejds- og styregrupper. Uden jer ville IRF ikke være den velansete og troværdige institution, som IRF er blevet gennem de sidste 12 år. Det er derfor også med en vis ro i sindet, jeg overlader den daglige ledelse til en midlertidig chef, som ene og alene skal varetage den daglige ledelse og administration. IRF’s faglige medarbejdere og Instituttets netværk kan og vil fortsat stå for at levere producentuafhængig lægemiddelinformation og være en central samarbejdspartner for de regionale lægemiddelkonsulenter.

Jeg siger tak for samarbejdet, det har været en stor fornøjelse.

Institut for Rationel Farmakoterapi 19-06-2011


Opdateret 10 JUN 2011