xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ældre og demens

Enheden varetager opgaver inden for rehabilitering, forebyggelse og støtte til ældre, der har eller er i risiko for funktionstab - og som har behov for en indsats i primær sektor.

Et væsentlig fokusområde er at styrke og sikre sammenhæng mellem sundheds- og socialfaglige indsatser for ældre borgere og mennesker med demens.

Desuden administrerer enheden certificering af friplejeboligleverandører.

Mads Biering la Cour, Enhedschef

mbco@sst.dk, habilitetserklæring 

Mads Biering la Cour har været enhedschef for Ældre og demens i Sundhedsstyrelsen siden september 2015. 

Mads er født i 1976 og er kandidat i Europæisk Etnologi fra Københavns Universitet i 2006.

Mads har tidligere været ansat i en række offentlige organisationer herunder Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Statens Center for Kompetence og kvalitetsudvikling, Finansministeriets departement, Personalestyrelsen og fra 2013 som teamleder for HR-udvikling i Finansministeriets Koncern HR.

I 2014 blev Mads Biering la Cour ansat som kontorchef i Socialstyrelsen for kontoret for Ældre og demens. Her sad han indtil det socialfaglige ældreområde blev overflyttet fra Social- og indenrigsministeriet til Sundheds- og Ældreministeriet i 2015.

 

Sara Louise Friis Rose, sektionsleder

slro@sst.dk, habilitetserklæring

Sara Louise Friis Rose blev ansat som sektionsleder for Ældre og demens i Sundhedsstyrelsen i januar 2019.

Sara Louise er født i 1986 og er kandidat i Statskundskab fra Københavns Universitet i 2014.

Sara Louise har været ansat i styrelsen siden september 2015 og inden da i Socialstyrelsen, indtil det socialfaglige ældreområde blev overflyttet fra Social- og indenrigsministeriet til Sundheds- og Ældreministeriet i 2015.

I Sundhedsstyrelsen arbejder Sara Louise på ældreområdet med blandt andet demens, værdighed og certificering af friplejeboligleverandører.

 

Helle Stentoft Dalum, sektionsleder

hsda@sst.dk, habilitetserklæring

Helle Stentoft Dalum er sektionsleder i enheden Ældre og Demens.

Helle Stentoft Dalum er født i 1984 og er uddannet kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og har en ph.d. inden for psykiatrisk rehabilitering fra Københavns Universitet.

Hun blev ansat i Sundhedsstyrelsen i februar 2021, og arbejder med områder som rehabilitering, forebyggelse, sund aldring, pårørende og ensomhedsindsatser.

Helle har tidligere arbejdet med patientsikkerhed og kvalitet på Roskilde og Køge sygehus samt analyser og evalueringer på sundhedsområdet ved Rambøll Management Consulting.

Opdateret 05 AUG 2022