xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fortsat muligt at søge om midler til projekter om forebyggelse og opsporing af hepatitis C

I maj 2023 udgav Sundhedsstyrelsen en ny national strategi for hepatitis C. Samtidig slog styrelsen en pulje op, hvor kommuner, regioner og andre aktører kunne søge midler til samarbejdsprojekter, som kan bidrage til at forebygge eller opspore hepatitis C blandt socialt udsatte personer. To projekter har fået midler, og der er fortsat midler i puljen.

29 SEP 2023

Hepatitis C er en meget smitsom leverbetændelse, som i de fleste tilfælde smitter gennem blod. Størstedelen af de personer, som er smittet med hepatitis C i Danmark er udsatte borgere. Mange er smittet gennem nuværende eller tidligere stofbrug, hvor kanyler eller andet injektionsudstyr er blevet delt. I 2018 blev en ny tabletbehandling for hepatitis C tilgængelig for alle smittede borgere i Danmark. Behandlingen er meget effektiv til at kurere hepatitis C, og der er næsten ingen bivirkninger. Derfor er der gode muligheder for at stoppe smitte med hepatitis C i Danmark. Der er dog behov for særlige indsatser for at nå de udsatte borgere.

Puljen ”Forebyggelse og opsporing af hepatitis C blandt socialt udsatte personer” kan støtte kommuner, regioner, andre offentlige aktører, private aktører og civilsamfundsaktører i at arbejde med at eliminere hepatitis C i Danmark. Puljemidlerne kan søges til samarbejdsprojekter, hvor to eller flere aktører arbejder sammen om at forebygge eller opspore hepatitis C blandt socialt udsatte personer.

”Der er gjort mange vigtige erfaringer fra tidligere projekter i Danmark med forebyggelse, opsporing og behandling af hepatitis C blandt socialt udsatte personer. Mange af disse erfaringer er beskrevet i den nationale strategi for hepatitis C. Det er erfaringer, som andre kan lade sig inspirere af, og måske udbrede flere steder i landet. Men puljen åbner også for at tænke nyt og giver ansøgerne mulighed for at arbejde med hepatitis C på en anden måde, end hvad der tidligere er gjort i Danmark. Derfor er puljen også åben for et bredt ansøgerfelt, som kan bringe deres unikke perspektiver ind i samarbejdet med at eliminere hepatitis C,” siger Karen Geismar, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

Der er afsat ca. 2,9 millioner kr. til genopslaget af puljen. Ansøgningsfrist for puljen er 10. november 2023 kl 17. Projekterne skal påbegyndes inden udgangen af 2023 og være afsluttet senest 1. juni 2025.

Genopslag: Forebyggelse og opsporing af hepatitis C blandt socialt udsatte personer

National strategi for hepatitis C