xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forløbstiderne på kræftområdet bliver målt igen

Sundhedsstyrelsen har genoptaget vurderingen af forløbstider på kræftområdet, fordi tallene fra det nye Landspatientregister nu kan offentliggøres. I denne kvartalsrapport ses der på tal for 1.-4. kvartal 2020. Kommenteringen fokuserer på 4. kvartal. Rapporten viser, at størstedelen af danske kræftpatienter blev udredt indenfor det accepterede tidsrum i hvert af de fire kvartaler i 2020.

07 APR 2021

OBS! Rapporten, der omtales i denne nyhed, er pr. 19/5-21 under revision, og tallene, der nævnes, er derfor muligvis ikke retvisende.

2. september 2022: Rapporten er udgået. Vi henviser i stedet til årsrapport 2020


Størstedelen af danske kræftpatienter blev i 1.-4. kvartal 2020 behandlet inden for Sundhedsstyrelsens anbefalede rettesnor for, hvor lang tid et kræftforløb bør vare (standardforløbstid). På landsplan blev 8 ud af 10 kræftpatienter behandlet inden for standardforløbstiderne i 4. kvartal 2020, og dermed lå vi på et niveau tilsvarende de tidligere opgjorte kvartaler. Der er regionale forskelle i 4. kvartal på, hvor hurtigt patienterne kommer i behandling. De varierer fra 75 % i Region Sjælland til 82 % i Region Hovedstaden og Region Syddanmark.

”Vi må understrege, at standardforløbstiderne er faglige anbefalinger, og vi forventer ikke, at de kan overholdes ved alle patienter. Det er vigtigt at inddrage patientens individuelle situation og præferencer. En række patienter kan for eksempel have andre konkurrerende sygdomme, særligt komplicerede forløb eller de har måske selv et ønske om ekstra betænkningstid, før de begynder en kræftbehandling. Men når vi ser regionale forskelle, kan det betyde, at der er forskel på praksis. Derfor er det her, at vi er meget opmærksomme og følger op på udviklingen,” siger Tanja Popp. 

Sundhedsstyrelsen er opmærksom på, at der i 2. kvartal 2020 var færre gennemførte pakkeforløb for kræft end i de øvrige kvartaler i året. Faldet formodes at skyldes, at færre patienter søgte læge under nedlukningen i foråret. Der var også færre patienter end normalt, der blev henvist til et pakkeforløb for kræft.

”Vi har tidligere set, at nedlukningen i foråret 2020 på grund af COVID-19 medførte en nedgang i antallet af henvisninger til pakkeforløb for kræft. Rapporten her viser, at hospitalerne har haft et stålsat fokus på at udrede og behandle patienter i kræftpakkeforløb i 1.-4. kvartal 2020,” siger enhedschef Tanja Popp.

Sundhedsstyrelsen har genoptaget vurderingen af, om forløbstiderne på kræftområdet bliver overholdt, i forbindelse med at det er blevet muligt at se data for det i det nye landspatientregister. De tidligere monitoreringer slutter ved 4. kvartal 2018. Tallene for 1.-4. kvartal 2020 i denne rapport er blevet kvalitetstestet af regionerne og offentliggøres samlet.

Implementeringen af landspatientregisteret i 2019 medførte et databrud, og tallene for 2019 er fortsat ikke offentliggjort. Implementeringen af det nye Landspatientregister har blandt andet betydet, at data bliver opgjort senere end ved tidligere kvartalsrapporter. Sammenligningen af data for 1.-4. kvartal 2020 med tidligere år samt en sammenligning af 3. kvartal 2020 med 4. kvartal 2020 skal derfor foretages med forsigtighed og en række forbehold.

Resultater for 4. kvartal 2020

  • 38.454 patienter blev undersøgt i pakkeforløb for mistanken om en kræftsygdom i 4. kvartal 2020
  • Hos 9.837 af disse patienter viste undersøgelserne, at de havde kræft, eller at der fortsat var mistanke om kræft
  • 80 % af alle kræftpatienter, der gennemførte et pakkeforløb for kræft i 4. kvartal 2020, kom i behandling inden for Sundhedsstyrelsen faglige anbefalinger. Det er samme andel som i 1., 2. og 3. kvartal 2020.

Materiale

Sundhedsstyrelsens kommentering: Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 1.-4. kvartal 2020

 

Sundhedsstyrelsens beskrivelse af kræftpakkeforløb

 

Sundhedsdatastyrelsen har opgjort tallene for forløbstiderne på kræftområdet, 1.-4. kvartal 2020