xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af forløbstider på kræftområdet årsopgørelse 2020

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstiderne på kræftområdet for året 2020, som fokuserer på forløbstider fra ”henvisning er modtaget til start på behandling” med sammenligning mellem de enkelte pakkeforløb og regioner.

ANALYSER 30 JUN 2021

Sundhedsdatastyrelsen har i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af forløbstider i pakkeforløb for kræft. Monitoreringen varetages af Sundhedsdatastyrelsen og data offentliggøres kvartalsvis samt årligt. Ved offentliggørelsen kommenterer Sundhedsstyrelsen systematisk på udvalgte monitoreringsdata, herunder udviklingen over tid.

På landsplan blev i alt 80 % af de registrerede forløb gennemført inden for standardforløbstiden. På det regionale niveau varierer andelen af registrerede forløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden fra 72 % i Region Sjælland til 84 % i Region Syddanmark.

Indhold

  1. Baggrund
  2. Vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentarer
  3. Sundhedsstyrelsens kommentarer - nationalt niveau 
  4. Organspecifikke pakkeforløb
  5. Metastaser uden organspecifik kræfttype 
  6. Diagnostik pakkeforløb

Se alle monitoreringer på kræftområdet

Se desuden Sundhedsdatastyrelsens offentliggørelse af årsopgørelsen 2020, monitorering af kræftområdet