xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kom til netværksdag om rehabilitering på ældreområdet i Ringsted

Sundhedsstyrelsen inviterer til netværksdag om rehabilitering på ældreområdet d. 22. november i Ringsted. På netværksdagen kan du høre om Sundhedsstyrelsens tidligere og aktuelle initiativer inden for rehabilitering og dele viden og erfaringer fra din egen praksis.

Netværksdagen vil bestå af en række oplæg samt gruppediskussioner med henblik på videns- og erfaringsudveksling mellem Sundhedsstyrelsen, kommuner og private leverandører. Oplæggene vil bl.a. fokusere på resultaterne af den nyligt gennemførte Forsøgsordning med styrket frit valg af leverandør inden for rehabilitering på ældreområdet (læs evt. mere her: Forsøgsordning om styrket frit valg), styrkelse af datamodeller inden for rehabilitering samt igangværende initiativer om rehabilitering i Sundhedsstyrelsen.

Målgruppe

Netværksdagen henvender sig til fx ledere, tovholdere, projektledere og medarbejdere, som arbejder med rehabilitering efter Servicelovens § 83 a i kommunalt eller privat regi.

Deltagelse på netværksdagen er gratis, men der er et begrænset antal pladser, som derfor fordeles efter først-til-mølle-princip.

Program

Se program og tilmeld dig netværksdagen her