xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forsøgs­ordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældre­området - genopslag

Med finanslovsaftalen for 2018 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet.

I perioden 2018–2021 blev der afsat 45 mio. kr. midler til en forsøgsordning på rehabiliteringsområdet. I alt syv kommuner deltog i forsøgsordningen.

Forsøgsordningen skulle styrke samarbejdet med private leverandører inden for rehabilitering jf. servicelovens § 83 a.

Hensigten var, at øge den enkelte borgers mulighed for at have frit valg mellem leverandører af rehabiliteringsforløb.

Midlerne kunne søges af kommuner, der ønskede at udvikle og afprøve samarbejdsformer med private leverandører, herunder fx klar rollefordeling, velfungerende arbejdsgange og fælles måleredskaber og dokumentation i både simple og komplekse rehabiliteringsforløb. 

Evaluering

Arbejdet med puljen er afsluttet, og der er 9. november 2021 udgivet en evaluering af arbejdet:

Evaluering af Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet

Udmøntning af puljen

Puljen blev udmøntet ad to omgange – første gang i november 2018 og anden gang i maj 2019.

Sundhedsstyrelsen modtog i alt ni ansøgninger til et samlet beløb på 36 mio. kr. På baggrund af en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger blev 29,2 mio. kr. fordelt på otte projekter. Et af projekterne valgte at udtræde undervejs. Sundhedsstyrelsen vurderede ansøgningerne i forhold til formålet med puljen og de udmeldte krav i puljeopslaget.

Puljeopslag

Følgende ansøgere modtog tilsagn om støtte:

Tilsagn om støtte i forbindelse med første opslag (2018)

  • Struer Kommune – 3.157.599 kr.

Tilsagn om støtte i forbindelse med genopslaget (2019)

  • Esbjerg Kommune - 3.056.440 kr.
  • Syddjurs Kommune - 3.026.958 kr.
  • Ringsted Kommune - 3.502.099 kr.
  • Vejle Kommune - 4.508.115 kr.
  • Faxe Kommune - 2.093.500 kr.

Tilsagn om tillæg i forbindelse med genopslaget (2019)

  • Odense Kommune - 1.453.600 kr.
  • Frederikssund Kommune - 563.675 kr.

Samlet oversigt og resumé af projekterne

Opdateret 03 FEB 2023