xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Personer med kronisk sygdom tilbydes vaccination mod influenza og covid-19

Hvis du har en kronisk sygdom som fx kronisk lungesygdom, diabetes eller kronisk lever- og nyresvigt, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver vaccineret mod influenza og covid-19, uanset din alder.

Høj alder er den altoverskyggende selvstændige risikofaktor for et alvorligt forløb med covid-19 og influenza. Men nogle personer under 65 år kan have visse sygdomme og tilstande, som øger deres risiko for at blive alvorligt syge af covid-19 og influenza.

Kroniske sygdomme og tilstande kan svække immunforsvaret, hvilket bl.a. betyder, at man kan være i øget risiko for at få et alvorligt forløb med covid-19 og influenza, fordi immunforsvaret ikke virker helt, som det skal. Kroppens evne til at bekæmpe infektion påvirkes også, og det betyder, at man er i øget risiko for at få komplikationer, som fx lungebetændelse eller et længerevarende og svært sygdomsforløb, hvis man bliver smittet.

Mange, der lever med en sygdom, vil vide, at de er i øget risiko for et alvorligt forløb med influenza eller covid-19, og at de derfor anbefales vaccination. Hvis du er i tvivl, kan nedenstående skema hjælpe dig:

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at følgende personer under 65 år tilbydes vaccination mod influenza og covid-19:

 • Personer med kronisk sygdom, herunder:
  • Personer med kroniske lungesygdomme
  • Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
  • Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, fx personer med immunglobulindefekter, organ- eller stamcelletransplantation, kræft i behandling med kemoterapi eller personer i anden immundæmpende behandling
  • Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • Personer med kronisk lever- eller nyresygdom
  • Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med alvorlig reumatologisk sygdom, alvorlig neurologisk sygdom, korttarmssyndrom
 • Personer med svær overvægt (BMI>35)
 • Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med svær psykisk lidelse, Downs syndrom eller svært misbrug.
 • Gravide i 2. eller 3. trimester
 • Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt eller børn i øget risiko for alvorlig influenza eller covid-19

Førtidspensionister bliver desuden tilbudt gratis vaccination mod influenza.

Vaccination af børn under 18 år med kronisk sygdom, som ikke er omfattet af det generelle tilbud om sæsonvaccination mod influenza af 2-6-årige, sker efter lægelig vurdering og rådgivning. For covid-19 sker vurderingen altid ved speciallæge i pædiatri. Kun få børn har behov for sæsonvaccination mod covid-19 og/eller influenza og  Sundhedsstyrelsen henviser til Dansk Pædiatrisk Selskabs retningslinjer for hvilke børn der kan tilbydes vaccination mod covid-19 og influenza.

Spørgsmål og svar om vaccinationer

1. Hvordan bestiller jeg tid til vaccination?

Hvis du er 18-64 år og anbefales vaccination, fordi du er i øget risiko for et alvorligt forløb, fx på grund af kronisk sygdom, vil du ikke modtage en officiel invitation fra Sundhedsstyrelsen. Der bliver dog sendt invitationsbreve til nogle yngre personer med kronisk sygdom, som en del af en undersøgelse. 

Fra den 20. september kan du gå direkte ind på www.vacciner.dk, hvor du har mulighed for at bestille tid på baggrund af en tro- og love erklæring.

Hvis du er under 18 år og anbefales vaccination, fordi du er i øget risiko for et alvorligt forløb, fx på grund af kronisk sygdom, vil du ikke modtage en officiel invitation fra Sundhedsstyrelsen. Hvis du er 15-17 år kan du fra den 23. oktober gå direkte ind på www.vacciner.dk, hvor du har mulighed for at bestille tid til influenzavaccination på baggrund af en tro- og love erklæring. Forældre til børn under 15 år kan fra den 23. oktober ligeledes gå ind på www.vacciner.dk, hvor de har mulighed for at bestille tid til influenzavaccination på baggrund af en tro- og love erklæring. Vaccination mod covid-19 for personer under 18 år, sker efter lægelig vurdering af en speciallæge i pædiatri.

Hvis du har brug for hjælp til at bestille tid til vaccination, kan du ringe til din region:

 • Region Hovedstaden: Telefon: 38 64 99 00
 • Region Sjælland: Telefon 70 20 42 33
 • Region Syddanmark: Telefon 99 44 07 17 (tast 1)
 • Region Midtjylland: Telefon 70 23 24 15
 • Region Nordjylland: Telefon 97 64 84 63

2. Hvornår kan jeg blive vaccineret?

Du kan blive vaccineret fra den 1. oktober 2023 til og med den 15. januar 2024.

3. Kan jeg få begge vaccinationer samtidig?

Du kan trygt blive vaccineret mod influenza og covid-19 på samme tid. Man må dog ikke blande vaccinerne i samme sprøjte, så du skal have 2 stik. 

4. Er der bivirkninger ved vaccinerne?

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også vaccinerne mod influenza og covid-19.

Nogle får feber, hovedpine eller bliver øm i området, hvor de er blevet vaccineret. Det er helt almindelige bivirkninger, som går over af sig selv.

Det er meget sjældent, at nogen får svære allergiske reaktioner efter vaccination.

Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk reaktion efter en vaccination eller efter injektion med et andet lægemiddel, bør du tale med en læge, før du bliver vaccineret.

Svær overvægt (BMI>35)

Svær overvægt defineres som BMI>35.

BMI står for Body Mass Index. BMI udregnes som vægt i kil / (højde x højde i meter).

Eksempler:

 • Hvis du vejer 80 kg og er 1,51 m høj, er dit BMI på 35,09 (80 / (1,51 x 1,51)
 • Hvis du vejer 90 kg og er 1,6 m høj, er dit BMI på 35,16 (90 / (1,6 x 1,6)
 • Hvis du vejer 100 kg og er 1,69 m høj, er dit BMI på 35,01 (100 / (1,69 x 1,69)
 • Hvis du vejer 110 kg og er 1,77 m høj, er dit BMI på 35,11 (110 / (1,77 x 1,77)
 • Hvis du vejer 120 kg og er 1,85 m høj, er dit BMI på 35,06 (120 / (1,85 x 1,85)
 • Hvis du vejer 130 kg og er 1,92 m høj, er dit BMI på 35,26 (130  / (1,92 x 1,92)
 • Hvis du vejer 140 kg og er 2 m høj, er dit BMI på 35 (140 / (2 x 2)
Opdateret 15 SEP 2023