xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Evaluering af forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri

Rapporten udgør evalueringen af satspuljeprojektet Forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri, hvor fem projekter, ét i hver region, har fået satspuljemidler til at afprøve ambulant akutteam-behandling (AAT-behandling).

EVALUERINGER 05 OKT 2017

Rapporten udgør evalueringen af satspuljeprojektet Forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri, hvor fem projekter, ét i hver region, har fået satspuljemidler til at afprøve ambulant akutteam-behandling (AAT-behandling).

Ambitionen med regionale ambulante akutteams er at tilbyde et alternativ til indlæggelse til borgere med behov for akut psykiatrisk behandling. Behandlingen foregår i borgerens eget hjem eller nærmiljø.

Rapporten præsenterer de konkrete erfaringer med implementeringen af AAT-behandling i relation til at efterleve ambitionen om at tilbyde ambulante akutte psykiatriske behandlingsforløb som alternativ til indlæggelsesbehandling.

Rapporten fokuserer dels på succeser og dels udfordringer og muligheder relateret til implementeringen af AAT i de regionale projekter. Der identificeres således en række succeser såvel som opmærksomhedspunkter på tværs af AAT-projekterne.

Evalueringen er foretaget af DEFACTUM, Region Midtjylland på vegne af Sundhedsstyrelsen.

Se evaluering II

Evaluering af forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri II, december 2018

Læs mere om puljen

Satspuljeprojektet Forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri