xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien

Antallet af bæltefikseringer i den regionale psykiatri er højt. Satspuljepartierne har i den forbindelse ønsket, at der sættes fokus på at reducere anvendelsen af tvangsfikseringer via forsøg med bæltefri afdelinger på udvalgte lukkede afdelinger i den regionale psykiatri.

EVALUERINGER 09 OKT 2018

Som led i Satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017 blev der afsat 73,6 mio. kr. til satspuljeprojektet "Forsøg med bæltefri/tvangsfri afdelinger".

Projektet blev afviklet fra oktober 2014 til december 2017, og resultaterne fremgår nu af evalueringsrapporten.

Evalueringsrapporten er udarbejdet af Defactum i samarbejde med Cowi for Sundhedsstyrelsen.

Projektet ses som et vigtigt skridt mod Partnerskabsaftalernes langsigtede mål om at halvere antallet af bæltefikseringer frem mod år 2020.

I projektet deltog psykiatriske sengeafsnit fra seks forskellige centre og afdelinger, nemlig hele Psykiatrisk Center Ballerup, N6 i Brønderslev, 809 og 811 på Psykiatrisk Center Glostrup, P4 på Aarhus Universitetshospital i Risskov, SL3 og SL5 på Psykiatrisk Sygehus i Slagelse og 61/63 på Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa. Det nationale projekt bestod således af seks medvirkende afsnit.

Det overordnede omdrejningspunkt for projektindsatserne var at udvikle bæltefrie behandlingsmiljøer ved at afprøve og implementere en række personalerettede, organisatoriske indsatser og nypatientrettet klinisk praksis.

Evaluering af forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien

Se desuden

Læs mere om satspuljeprojektet

Midtvejsevaluering af forsøg med bæltefri afdelinger