xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Digitale løsninger

Billund Kommune

Sammen om dine data

Opdateret 05 JAN 2023

Beskrivelse

Billund Kommune har med en samskabende tilgang i dette projekt involveret en bred vifte af borgere, pårørende og medarbejdere i udviklingen af nye forslag til dokumentationspraksis, dokumentationssystemer og metoder til brugen af velfærdsteknologi. Borgere, pårørende og medarbejdere har medvirket til at belyse behovet for forandring, ligesom de har været med til at teste nye tiltag af i praksis og tilpasse tiltagene løbende. Målsætningen har på tværs af tiltag været, at løfte borgernes livskvalitet, så de oplever tryghed, ansvar, selvstændighed og medindflydelse. Erfaringerne viser, at skærmbesøg med fordel kan supplere fysiske besøg i hjemmet, så borgerne kan få støtte efter aftale, hvor end de opholder sig. Kommunen har arbejdet med at borgerne har kunnet læse og skrive på en brugerportal, hvilket har medført at borgerne kan tage mere ansvar for egne ønsker og behov. Medarbejderne har erfaret, at en ny og fælles dokumentationspraksis frigiver mere tid til borgerne.

Erfaringer

  • Sidemandsoplæring opleves som en god måde at undervise medarbejderne på.
  • Der er et stort behov for at få udbredt den fælles tilgang til dokumentation.
  • Samskabelse som metode kan være med til at udfordre de antagelser, vi på forhånd tror kan løse udfordringerne og samtidig kvalificere de endelige løsninger

 

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råd

gode råd

  1. Når medarbejdere fra driften er med til at udvikle de digitale løsninger sikres det, at de løsninger som projektet kommer frem til, er driftsnære, og fungerer i praksis.

Medieomtale af projektet

Verdens lykkeligste arbejdsmarked: Ældreplejen forfra

Podcast fra Radio4 (10. januar 2022)

På baggrund af statsministerens nytårstale var der fokus på, hvad der vil ske, hvis man afskaffer den nuværende lovgivning og regulering på ældreområdet og ”begynder forfra” med en ny ældrelov. Social- og sundhedsassistent Caroline Bodenhoff fra Billund Kommunen er med i debatten.

 

Dokumentation er godt, overdokumentation dur ikke

Artikel i Fagbladet FOA, side 44-45 (december 2021)

 

Vi skal forstå, hvorfor vi dokumenterer

Artikel i fagbladet FOA (21. december 2021)

 

Overdokumentation i ældreplejen: Service- og sundhedsloven skal integreres bedre

Artikel i fagbladet FOA (6. januar 2022)

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden