xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsens organisation

Få et overblik over Sundhedsstyrelsens organisation.

 

 

Sundhedsstyrelsen består af otte sundhedsfaglige enheder:

 

Herudover består Sundhedsstyrelsen af Direktion og administrative enheder i form af Sekretariat og Kommunikation.

Alle enheder refererer direkte til Sundhedsstyrelsens direktør eller vicedirektør. Chefgruppen består af direktør, vicedirektør og enhedschefer.

Sundhedsstyrelsen beskæftiger mere end 250 medarbejdere, hvoraf læger og andet sundhedspersonale udgør en fjerdedel. Omkring 60 procent af de ansatte er akademikere.

Sundhedsstyrelsen er en styrelse under Sundhedsministeriet, mens ressortansvaret for ældreområdet varetages af Social- og Ældreministeriet.

I Sundhedsministeriets koncern er der etableret en række koncernfunktioner, som servicerer institutioner i koncernen. Sundhedsstyrelsen varetager koncernregnskabsfunktionen.

Sundhedsstyrelsen har adresse på på Islands Brygge i København. Enheden Strålebeskyttelse har adresse i Herlev. Sundhedsstyrelsen har bofællesskab med Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen i tre bygninger på Islands Brygge. Yderligere oplysninger findes under Kontakt.

Faglighederne i Sundhedsstyrelsen spænder vidt, og vores største faggrupper er nævnt nedenfor. Yderligere oplysninger om medarbejdere findes i Telefonbogen.

  • Jurister, økonomer
  • Administrativt kontoruddannede
  • Magistre
  • Folkesundhedsvidenskabsuddannede
  • Læger
  • Tandlæger
  • Fysikere
  • Ingeniører
  • Sygeplejersker
  • Journalister
Opdateret 19 JAN 2022