xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­styrelsens anbefalinger vedr. nationale screenings­programmer

Nationale screeningsprogrammer har til formål at reducere sygelighed og dødelighed i befolkningen. Med denne publikation opdaterer vi Sundhedsstyrelsens hidtidige anbefalinger for nationale screeningsprogrammer med henblik på at have tidssvarende, klare retningslinjer, hvad enten det drejer sig om indførelse af, ændringer i eller afvikling af screeningsprogrammer.

12 NOV 2014

Nationale screeningsprogrammer har til formål at reducere sygelighed og dødelighed i befolkningen. Befolkningsrettet screening medfører, at der tilbydes undersøgelser af store befolkningsgrupper, der som udgangspunkt er raske. Når nationale screeningsprogrammer overvejes indført eller ændret, må det vurderes, om fordelene opvejer ulemperne. Det grundlæggende i en sådan afvejning bliver, om de gavnlige virkninger af screening opvejer de mulige fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger for de berørte, såvel som økonomiske og sociale konsekvenser for samfundet som helhed.

Der er sket en stor udvikling inden for sundhedsvæsenet, og i dag stiller vi betydelige krav, både til de test vi anvender til screening samt til den efterfølgende videre udredning og behandling. Der er samtidig en stigende erkendelse af både de biologiske, psykologiske, sociale og etiske aspekter ved screeningsprogrammer, herunder skadevirkninger ved sygeliggørelse og overbehandling.

Med denne publikation opdaterer vi Sundhedsstyrelsens hidtidige anbefalinger for nationale screeningsprogrammer med henblik på at have tidssvarende, klare retningslinjer, hvad enten det drejer sig om indførelse af, ændringer i eller afvikling af screeningsprogrammer. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. nationale screeningsprogrammer