xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af indsats for forløbskoordination – Slutstatus for regionale og kommunale aktiviteter og resultater

Som led i den "Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient 2012-2015" blev der afsat midler til oprettelse af "Fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter".

EVALUERINGER 11 MAR 2016

Som led i den "Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient 2012-2015" blev der afsat midler til oprettelse af "Fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter".

Formålet med indsatsen har været at styrke den personligt tilpassede koordinerende støtte, som gør, at patienten får et sammenhængende og trygt forløb på tværs af primær og sekundær sektor.

Læs alle resultater og erfaringer i slutrapporten her:

Evaluering af indsats for forløbskoordination – Slutstatus for regionale og kommunale aktiviteter og resultater. Udarbejdet af KORA for Sundhedsstyrelsen (2016)

 

Se desuden

I evalueringen har der tidligere været udgivet en midtvejsstatus og en evaluering af fire modeller for såkaldt ’fremskudt visitation’, hvor kommunale medarbejdere rykker ind på hospitalet for sammen med sygehuspersonalet at koordinere udskrivningen og det videre forløb, mens den ældre stadig er indlagt. Denne indsats ser ud til at kunne forebygge genindlæggelser og kan tilrettelægges sådan, at den som minimum er omkostningsneutral for kommunen.  

Læs om erfaringer med fremskudt visitation her: Evaluering af indsats for forløbskoordination – Erfaringer med fremskudt visitation i fire kommuner, KORA (2016)

Læs midtvejsstatus: Evaluering af indsats for forløbskoordination – Status for regionale og kommunale aktiviteter og resultater, KORA (2016)