xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Rammer om måltidet | Organisering

Rolig køkkenindretning skaber ro for beboere med demens i Odense

Renovering af køkkenalrum med få og enkle greb stimulerer sanserne hos borgere med demens i Odense Kommune. Samtidig øges deres mulighed for at deltage i madlavningen.

Opdateret 05 NOV 2021
Borgere med demens har brug for rolige og genkendelige miljøer. Det handler bl.a. om, at de skal blive guidet til, hvad de skal gøre og hvor. I Odense Kommune har køkkenalrummene på de kommunale plejecentre tidligere været kendetegnet af uro og mange forstyrrende elementer, fx åbne skabs- og reolsystemer. Køkkenalrummene har samtidigt ikke været indrettet med henblik på, at beboere med demens kunne blive involveret i aktiviteter. Fx var køkkenalrummene generelt hvide og ensfarvede, hvilket gjorde det vanskeligt for beboere med demens at orientere sig i dem. Derfor søgte og fik kommunen i perioden 2017-2018 midler til at renovere i alt 74 køkkenalrum fordelt på 16 plejecentre. Erfaringerne fra renoveringen er, at man selv med enkle greb kan skabe et tryggere og roligere miljø, der skaber gode betingelser for, at beboere med demens trives i køkkenalrummene og kan deltage i madlavningen. 
 
Mad- og måltidsmentorer fra Mad og Måltider i Odense Kommune har efter renoveringen givet plejepersonalet forslag og vejledning til at involvere beboere med demens på nye måder i de nye rammer. Læs om Mad og Måltider i casen Bredt fokus på mad, måltid og ernæring styrker den rehabiliterende tilgang.

Fire tiltag skaber et mere demensvenligt køkkenalrum

nummer et

Orden og lukkede flader skaber ro

Beboere med demens bliver let forvirrede. Det kan hjælpe at gøre omgivelserne rolige. Fx ved at fjerne synlige installationer, glaslåger og holde orden på hylder og borde, så det ikke forstyrrer synet.
nummer to

Farver skaber kontraster 

Farver og kontraster gør det nemmere for beboere med demens at orientere sig i et rum. Farver kan adskille og fremhæve et rums forskellige elementer. Omvendt kan hvide vægge og køkkenskabe gå i et for beboere med demens, hvilket kan gøre det svært at orientere sig.
nummer tre

Skiltning guider til brug

Skilte hjælper beboere med demens til at finde rundt. Fx kan et skilt vise, hvor udgangen eller cafeen ligger. Skiltene får omgivelserne til at virke mere rolige. Skiltene skal være lette at læse. Brug af farver er fx et effektivt virkemiddel. Farvevalget skal være enkelt, fx hvidt på en mørk blå baggrund, hvorimod en kombination af forskellige kulørtoner (rød og gul) kan være svære at læse. Det kan også være en god idé at samle al information på en opslagstavle frem for på flere.
nummer fire

Genkendelighed vækker minder

Hjemlige og genkendelige rammer skaber tryghed for beboere med demens i forhold til et rum og dets funktion. For beboere, der er kommer fra forskellige liv, vil det være forskellige ting, som virker genkendelige. Ved at indrette små tidslommer, fx en gammel tallerkenhylde, kan man vække minder om rummets funktion, der hjælper beboere med demens med at navigere i rummet.

Mad- og måltidsmentorer giver støtte til at inddrage beboere i køkkenaktiviteter 

Efter etableringen af de nye køkkenalrum har mad- og måltidsmentorer i Odense Kommune iværksat en række tiltag, som skal understøtte plejepersonalet i at arbejde med:  
  • At skabe rolige fysiske rammer
  • At sætte sanserne i spil i relation til maden og måltidet
  • At bruge tilberedningen af maden som anledning til at skabe relationer til beboerne.
Mad- og måltidsmentorerne laver handleplaner og afholder løbende statusmøder med ledere på hvert plejecenter for at sikre, at plejepersonalet bevarer fokus på at skabe de bedste rammer for gode måltider for beboere i køkkenet. Handleplanerne kan fx dreje sig om, at plejepersonalet skal samle opslag på én opslagstavle i køkkenalrummet, eller om, hvordan de kan blive bedre til at inddrage beboerne i madlavningen.  
Som led i det, bliver plejepersonalet undervist ud fra pjecen ’Mad og måltider med demens som medspiller’ på kommunens Mad og Måltider. Undervisningen handler om, hvordan gode rammer om maden og måltidet for beboere på plejecentre kan skabes.
 

Brug af rette farvekombinationer og indretning skaber rolige omgivelser

Plejepersonalet oplever, at den nye indretning og farvesammensætning har skabt mere rolige og varme omgivelser, som gør beboere med demens trygge i forhold til at deltage i aktiviteter i køkkenalrummene. De nye køkkenalrum har ifølge plejepersonalet bidraget til et bedre fællesskab, hvor plejepersonale og beboere kan mødes om maden og danne relationer.
”De nye køkkenalrum skaber nogle meget bedre rammer omkring maden og måltidet for beboere på plejecentrene.” 
– Gitte Breum, chef for Mad & Frivillighed i Odense Kommune