xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Webinar: Inddrag de pårørende – sådan gør andre

Enheden for ældre og demens holder webinar med helt konkrete eksempler på arbejdet med inddragelse af pårørende - både i hverdagen og på organisatorisk plan

Pårørendeinddragelse kan finde sted på to niveauer; organisatorisk inddragelse og individuelle nære. Begge former for inddragelse er vigtige og afgørende for at skabe de bedste vilkår for den ældre, og for at skabe en god relation mellem medarbejder, ledelsen og de pårørende.

Webinaret er for dig, der er optaget af at styrke det gode samarbejde med pårørende, hvad enten det er i hjemmeplejen eller på plejecenter, og derfor gerne vil høre andres erfaringer med konkret inddragelse.

Vi har inviteret ansvarlig for pårørendeområdet i Ældre Sagen, Marie Lilja Jensen til at sætte rammen for webinaret. Hun vil fortælle om den nære og den organisatoriske pårørendeinddragelse og hvad der skal til for, at samarbejdet kan lykkes. Derudover skal vi høre teamkoordinator Simona Craciun fra hjemmeplejen Køge Midt fortælle om, hvordan opstartssamtaler og forventningsafstemning gør en positiv forskel for det relationelle samarbejde. Og fra Brønderslev kommune vil konsulent Joachim Lindflaten dele de foreløbige erfaringer med oprettelse af bestyrelser på plejecentre og hvilken rolle pårørende har i dette.

Webinaret er nummer 4 i en række, hvor Sundhedsstyrelsen hen over foråret 2022 sætter fokus på forskellige temaer inden for pårørendeområdet i regi af projektet ’Det gode pårørende samarbejde’. På webinarerne vil du opleve en god blanding af vidensdeling, gode case eksempler, undervisning, interviews og faglige oplæg. Læs mere her 

Program

  • Velkomst ved Sundhedsstyrelsen
  • Inspiration til pårørendesamarbejde og inddragelse – det nære og det organisatoriske. Oplæg ved Marie Lilja Jensen, chefkonsulent og ansvarlig for pårørendeområdet i Ældre Sagen
  • Opstartsmøder i hjemmeplejen – de gør en forskel. Samtale med teamkoordinator Simona Craciun Køge midt
  • Bestyrelser på plejecentre med fokus på pårørende. Samtale med konsulent Joachim Lindflaten Brønderslev kommune
  • Tak for denne gang

Materiale fra dagen


Se webinaret nedenunder