xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Spiseforstyrrelser og selvskade

En spiseforstyrrelse er præget af, at man har et usundt og tvangspræget forhold til mad. Man har en forstyrret opfattelse af kroppen og mad, som kan komme til udtryk på forskellige måder f.eks. fremprovokerede opkastninger, overdreven motion samt ingen eller reduceret madindtag.

Man skelner mellem forskellige former for spiseforstyrrelser, hvor anoreksi, bulimi og Binge Eating Disorder er de mest udbredte.

Anoreksi

Anorexia nervosa (nervøs spisevægring) rammer især unge piger og kvinder. Sygdommen viser sig først og fremmest ved et selvfremkaldt vægttab på mindst 15 procent af det, man normalt burde veje. Den syge har en ekstrem frygt for at tage på i vægt eller opretholde selv en lav kropsvægt og er intenst optaget af mad, madlavning, vægt, figur og udseende, hvilket giver et forstyrret kropsbillede.

Udgivelse

National klinisk retningslinje: Behandling af anorexia nervosa (2016/2019)

 

Bulimi

Bulimia nervosa (nervøs overspisning) er anfald af overspisning med efterfølgende sygelig regulering af vægten for ikke at tage på.

Der er mange ydre fællestræk med anoreksi i form af overdreven fokusering på spisning, mad, krop og vægt, men hvor det ved anoreksi som regel lykkes at bekæmpe trangen til mad, så opstår der ved bulimi tab af kontrol, hvor man giver efter for trangen. Personen overspiser voldsomt og kompenserer efterfølgende for kalorieindtaget med opkastning eller andre former for bevidst vægtregulering.

Udgivelse

National klinisk retningslinje: Behandling af moderat og svær bulimi (2015/2018)

 

Binge Eating Disorder (BED)

Binge Eating Disorder (BED) karakteriseres ved gentagne episoder med tvangsmæssige overspisninger (binges) uden opkastninger eller andre former for umiddelbar kompensatorisk adfærd. Episoderne opleves som et kontroltab og er ofte efterfulgt af en følelse af skam og selvlede.

Selvom ikke alle med BED er overvægtige, er BED hyppigt relateret til højt BMI. BED er ofte forbundet med lavt selvværd og psykiske lidelser, især, depression og angst. Mennesker med BED lever ofte i mange år med sygdommen, før de søger behandling.

Udgivelse

Behandling af Binge Eating Disorder (BED) – sammenfatning af resultater fra to satspuljeprojekter (2016)

Pulje

Udvidelse af kapaciteten til behandling af patienter med BED (juni 2022 - december 2023)

 

Puljer om spiseforstyrrelser

2022-2024

Spiseforstyrrelser og selvskade: delpulje om tidlig opsporing (marts 2022 - december 2024)

Spiseforstyrrelser og selvskade: delpulje om kapacitetsudvidelse (marts 2022 - december 2024)

2018-2021

Spise­forstyrrelser og selvskade: delpulje om afprøvning af vurderings­redskaber (september 2018 - december 2021)

Spise­forstyrrelser og selvskade: delpulje om kapacitets­udvidelse (juni 2018 - december 2021)

Evaluering af puljerne

Afsluttende evaluering: Evaluering af styrket indsats til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade (2022)

Erfarings­opsamling om gode metoder og viden om indsatser målrettet mennesker med selvskadende adfærd (2019)

 

Udgivelser om spiseforstyrrelser

Evaluering af puljer

Evaluering af styrket indsats til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade (2022)

Erfarings­opsamling om gode metoder og viden om indsatser målrettet mennesker med selvskadende adfærd (2019)

National evaluering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser (2021)

Forløbsprogram

Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelse (2017)

Øvrige

Spiseforstyrrelser – anbefalinger for organisation og behandling (2005)

 

Læs mere om spiseforstyrrelser

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade

Opdateret 12 SEP 2022