xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Skizofreni

Skizofreni påvirker tanker, følelser og sanser. Fælles for de skizofrene sindslidelser er en række karakteristiske symptomer, om ofte er meget anderledes end det, vi ellers forbinder med normale følelser og sanseindtryk – eksempelvis vrangforestillinger.

Skizofreni bryder typisk ud i ungdomsårene og kan optræde på forskellig vis fra person til person. I modsætning til mange andre psykiske sygdomme er virkelighedsopfattelsen markant forstyrret. Det kan f.eks. være pga. vrangforestillinger, hallucinationer og apati. Der findes forskellige typer af skizofreni.

Paranoid skizofreni er én type skizofreni og symptomerne på denne type kan f.eks. være oplevelser af, at noget udefra kan påvirke ens tanker, oplevelse af at høre stemmer eller andre hallucinationer, oplevelser af at blive styret af udefrakommende kræfter eller af kræfter, legemlige påvirkningsoplevelser, forstyrrede sansningsoplevelser, vedvarende hallucinationer og sproglige tankeforstyrrelser, således at tankegangen er umulig at følge for andre. Der kan være store problemer med at skabe og vedligeholde kontakten til andre.

Arvelighed betyder meget for udviklingen af skizofreni, men en række miljøfaktorer, bl.a. påvirkninger i fostertilstanden, kan påvirke hjernens udvikling og øge risikoen for senere at udvikle skizofreni. Sygdommen viser sig dog som regel først omkring puberteten.

Læs mere om skizofrene sindslidelser

Psykiatrifonden

Sundhedsstyrelsens udgivelser om skizofreni

NKR: Behandling af patienter med skizofreni og komplekse forløb

Medicinsk behandling af voksne diagnosticeret med skizofreni

Evaluering af medicinnedtrapning blandt patienter med skizofreni

Referenceprogram for skizofreni - udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SFR

Fysisk aktivitet som behandling: Skizofreni

Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen af skizofreni - en medicinsk teknologivurdering

Opdateret 28 OKT 2021