xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKA for udredning af personer med symptomer fra lungerne - arbejdet indstillet

Fokus for NKA’en var på de forskellige billeddiagnostiske undersøgelsers egnethed til med passende sikkerhed at udrede personer med uspecifikke symptomer fra lungerne med henblik på at kunne be- eller afkræfte en række mulige sygdomme samt vejlede den videre udredningsproces.

Efter tre arbejdsgruppemøder blev arbejdsgruppen enige om at indstille arbejdet. Der var overordnet tre årsager til dette:

1. vanskeligheder ved at afgrænse de uspecifikke symptomer fra øvrige symptomer

2. valg af billeddiagnostisk modalitet ved mistanke om kræft

3. udredning af andre tilstande fra lungerne

Der er ikke blevet udarbejdet en anbefaling.

Se notat vedr. indstilling af udarbejdelse af NKA

Opdateret 23 JAN 2023