xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nationale kliniske anbefalinger: øvrige emner end psykisk sygdom, mental sundhed, ældre og demens, smerter og covid-19

Her er en samlet oversigt over nationale kliniske anbefalinger, der omhandler andre emner end psykisk sygdom og mental sundhed, ældre og demens, smerter, og covid-19. Anbefalingerne er opdelt i gældende, under udarbejdelse eller opdatering og ikke gældende.

Gældende anbefalinger

Rehabilitering af patienter med prostatakræft (2021)

Udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår (2021)

  

Under udarbejdelse eller opdatering

 

Ikke-gældende anbefalinger

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende. 

Kliniske retningslinjer for pædiatrisk cochlear implantation i Danmark (2023)

Igangsættelse af fødsler (2023)

Udredning af personer med symptomer fra lungerne - arbejdet indstillet (2022)

Iltbehandling til den akut syge voksne patient (2020)

Urininkontinens hos kvinder (2020)

Fedmekirurgi (2017, genvurderet 2020)

Behandling af håndeksem (2016, genvurderet 2020)

Fjernelse af mandler (tonsillektomi) (2016, genvurderet 2019)

Brug af antibiotika ved tandlægebehandling (2016, genvurderet 2019)

Psoriasis (2016, genvurderet 2019)

Behandling af hjernemetastaser (2018)

Behandling af Menières (2018)

Indikation for transfusion med blodkomponenter (2018)

Rehabilitering af patienter med KOL (2018)

Behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis) (2015, genvurderet 2018)

Non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge (2015, genvurderet 2018)

Mellemørebetændelse og behandling med trommehindedræn (2015, genvurderet 2017)

Anal­inkontinens hos voksne (2015, genvurderet 2017)

Hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom (2015, genvurderet 2017)

Udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes (2014, genvurderet 2017)

Polycystisk ovariesyndrom - diagnostik og risikovurdering (2014, genvurderet 2017)

Udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge (2014, genvurderet 2017)

Behandling af håndledsnære brud (2014, genvurderet 2017)

Førstegangsfødende med dystoci (2014, genvurderet 2017)

Hjerte­rehabilitering (2015)

Opdateret 07 SEP 2023