xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Psykiske lidelser A-Å

Samfundsmæssigt udgør psykiske lidelser et væsentligt sundhedsproblem i Danmark. I et samfundsperspektiv tegner psykiske lidelser sig for 25 % af den samlede sygdomsbyrde målt ved funktionsbegrænsning, hvilket er større end andre store sygdomsområder som fx kræft og hjertesygdomme, der hver tegner sig for 15-17 % af den totale sygdomsbyrde.

Psykiske lidelser rammer børn, unge og voksne, både mænd og kvinder og mennesker i alle samfundslag. At få en psykisk lidelse eller at have pårørende med en psykisk lidelse er stadig omgærdet af tabu og stigmatisering. Så selvom psykiske lidelser er almindelige vil vi ofte ikke være bekendt med dem i samme omfang som fysiske sygdomme.

Psykiske lidelser dækker over en lang række tilstande og kan udgøre en betydelig belastning både for den enkelte og for de pårørende. De enkelte lidelser kan have forskellige udtryksformer og sværhedsgrader og omfatter angst- og stressrelaterede lidelser, personlighedsforstyrrelser, affektive tilstande såsom depression og bipolar lidelse, skizofreni, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser. Nogle psykiske lidelser kan være komplicerede eller forårsaget af stof- eller alkoholmisbrug.

Der er mange og komplekse grunde til, at nogle mennesker udvikler psykiske lidelser. For de fleste lidelser er udviklingen et samspil mellem biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Det er muligt at komme sig helt eller delvist efter en psykisk lidelse – også en alvorlig, psykisk lidelse.

På siderne herunder finder du en kort beskrivelse og links til mere information om et bredt udsnit af psykiske lidelser.

Sundhedsstyrelsens opgaver

På psykiatriområdet har Sundhedsstyrelsen til opgave at rådgive relevante myndigheder, kommuner og regioner om psykiske lidelser.

Ansvaret for indsatsen for mennesker med psykiske sygdomme er delt mellem regioner og kommuner. Det er Sundhedsstyrelsens opgave at udarbejde den overordnede sundhedsfaglige ramme for organiseringen af psykiatriområdet – herunder at udarbejde anbefalinger og vejledninger til myndigheder, regioner og kommuner, administrere puljer inden for psykiatriområdet og give faglig sparring.

Derudover varetager Sundhedsstyrelsen specialeplanlægningen inden for både voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, samt udgiver eksempelvis kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer og anbefalinger på psykiatriområdet.

Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen har i de senere år haft fokus på psykiatri, og Sundhedsstyrelsen arbejder løbende for at understøtte en behandling af høj kvalitet for mennesker med psykiske lidelser og sikre et fortsat stærkt fokus på området. Derudover arbejder vi for at mindske stigmatisering af mennesker med psykiske lidelser.

I 2022 udgav Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen et fagligt oplæg til en 10-årsplan for bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser. I efteråret 2020 blev der indgået en politisk aftale med udgangspunkt i det faglige oplæg.

Læs mere om det faglige oplæg her 

Puljer

Generelt

Styrket sundheds­faglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning (2017-2020)

Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser (2016-2020)

Sundheds­fremme målrettet mennesker med psykiske lidelser (2014-2017)

Akutteams

Ambulante akutteams i den regionale psykiatri (2017-2020)

Børn og unge

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdoms­psykiatrien (2018-2021)

Implementering og udbredelse af forløbs­programmer for børn og unge med psykiske lidelser (2018-2020)

Styrket indsats for børn og unge som pårørende (2016-2019)

Tvær­faglige, udgående teams i børne- og ungdoms­psykiatrien (2015-2018)

Medicin og behandling

Demensrejsehold med fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin (september 2022 - december 2024)

Forsknings­projekt vedrørende bivirkninger relateret til elektro­konvulsiv terapi (ECT) (september 2019 - august 2022)

Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien (januar 2018 - januar 2021)

Tvær­faglige multi­disciplinære teams i medicin­rådgivning (oktober 2014-2017)

Pårørende og peers

Kompetence­center for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser (2019-2022)

Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civil­samfundet (2019-2022)

Udbredelse og forankring af peers-indsatser til mennesker med psykiske lidelser i kommuner og regioner (2019-2022)

Styrket indsats for børn og unge som pårørende (2016-2019)

Samtidigt misbrug

Fælles undervisning for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug (2017-2018)

Udredning

Styrket sundheds­faglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning (2017-2020)

Selvmordsforebyggelse

Udbygning af de regionale selvmords­­forebyggende centre (2018-2020)

Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord (2017-2020)

Rygestop

Styrket rygestop­tilbud til særlige grupper (september 2020 - december 2023)

 

Tvang

Afprøvning af model for tvær­sektorielle teams til nedbringelse af tvang (2018-2021)

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdoms­psykiatrien (2018-2021)

Forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien (2014-2017)

Opdateret 26 JAN 2023