xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vederlagsfri fysioterapi: Tvivlsspørgsmål og klageadgang

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier.

Tvivlsspørgsmål og klageadgang

I tvivlstilfælde kan henvisende læge eller behandlende fysioterapeut søge rådgivning i forhold til afgrænsningen af ”Vejledning om afgang til vederlagsfri fysioterapi” fra Sundhedsstyrelsen.
Sundhedsstyrelsen rådgiver bl.a. om afgrænsningen af de omfattede diagnoser og opfyldelsen af kriteriet for svært fysisk handicap.
Ved tvivlsspørgsmål omhandlende, hvor vidt en diagnose vurderes progressiv, kan personen henvises til vurdering ved relevant speciallæge. 
 

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes enten telefonisk på 72 22 74 00 eller skriftligt pr. mail til sstprim@sst.dk. Henvendelsen må ikke indeholde personhenførbare oplysninger.

Rådgivningen forudsætter følgende oplysninger:

  • En kortfattet sygehistorie, inklusiv den relevante henvisningsdiagnose
  • Beskrivelse af funktionsnedsættelsen og handicapgraden inkl. hjælpemidler eller hjælp i hjemmet
Borgere kan klage over sundhedspersoners faglige behandling til Styrelsen for Patientklager efter samme bestemmelser, som gælder for det øvrige sundhedsvæsen.

 

Guide til henvisende læger

Styrelsen for Patientklager

Opdateret 23 NOV 2022