xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Regional baggrundsgruppe for specialeplanlægning

Den Regionale Baggrundsgruppe består af repræsentanter fra alle regioner, mens Sundhedsstyrelsen varetager formandskab og sekretariat. Gruppens opgave er at bidrage til at forankre den nationale specialeplanlægning regionalt.

Sundhedsstyrelsen nedsatte i 2006 en Regional Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning med deltagelse af repræsentanter for regionerne.

Baggrundsgruppens opgave er at sikre, at tværfaglige, ressourcemæssige og organisatoriske konsekvenser af forskellige forslag og løsninger i den nationale specialeplanlægning vurderes og derigennem bidrage til at forankre den nationale specialeplanlægning regionalt. Sundhedsstyrelsen varetager formandskab og sekretariat.

Den Regionale Baggrundsgruppe er nedsat således, at hver region som udgangspunkt er repræsenteret med henholdsvis en administrativ og en sundhedsfaglig repræsentant. 

Medlemmer af Regional Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning

Habilitetserklæringer for medlemmer af Regional Baggrundsgruppe for Specialeplanlægning

Referater fra 2006-2022

2011

24. møde blev ikke afholdt

Referat fra 23. møde (1. september 2011)

22. møde blev ikke afholdt

Referat fra 21. møde (27. januar 2011)

2010

20. møde blev ikke afholdt

Referat fra 19. møde (2. september 2010)

18. møde blev ikke afholdt

Opdateret 20 NOV 2020