xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hjernedød og organdonation

Hjernedød og organdonation

Når et menneske bliver erklæret hjernedødt, bliver organdonation en mulighed.

Hjernedød er et uigenkaldeligt ophør af alle hjernens funktioner på grund af akut svær hjernesygdom eller hjerneskade. Hvis man er hjernedød, er man død – også selv om kroppens funktioner midlertidigt bevares ved hjælp af en respirator.

Før patienten erklæres hjernedød, har lægerne forsøgt alt, hvad der er muligt for at redde patientens liv. Der findes ingen behandling, der kan bringe personen tilbage til livet, efter at hjernedøden er indtrådt.

Se videoen nedenfor om konstatering af hjernedød.

Opdateret 26 JUL 2022