xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Eksperimentel behandling

Eksperimentel behandling er behandling, hvor der ikke findes den samme grad af videnskabelig dokumentation for, at behandlingen virker, som der findes ved en etableret behandling. Eksperimentel behandling er ikke det samme som alternativ behandling.

En behandling betragtes som eksperimentel, når der ikke foreligger samme grad eller mængde af videnskabelig dokumentation for effekt, risiko og bivirkninger, som ved en etableret behandling.

Sundhedsstyrelsens ekspertpanel vurderer, om den foreliggende videnskabelige dokumentation er tilstrækkelig til at anbefale behandlingen til den konkrete patient. Patienterne vil ofte have gennemgået flere forskellige behandlinger for deres livstruende sygdom inden der rettes henvendelse til Sundhedsstyrelsen, og eksperimentel behandling kan i visse situationer være den sidste mulighed.

Panelet kan rådgive om mulighederne for operation, partikel- eller strålebehandling eller behandling med lægemidler, herunder også avancerede terapiformer (Såkaldte ’advanced therapies’).

Når panelet rådgiver om mulig eksperimentel farmakologisk behandling til konkrete patienter, kan det omfatte:

  • Behandling med lægemidler, der er under klinisk afprøvning, men hvor patienten ikke kan inkluderes i den videnskabelige protokol.
  • Behandling med lægemidler, hvor kliniske forsøg er gennemført og overbevisende dokumenteret, men hvor godkendelse og markedsføring afventes.
  • Behandling med godkendte lægemidler på baggrund af mindre sikker videnskabelig dokumentation i forhold til den pågældende patients tilstand.

Rigsrevisionens beretning vedr. ordningen (december 2014)

Årsrapporter fra Sundhedsstyrelsen om eksperimentel behandling (siden 2003)

Rådgivende panel

Se medlemmer af Sundhedsstyrelsens rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling

Find vejledningsmateriale og send forespørgsel

Opdateret 20 APR 2023

Årsopgørelser om eksperimentel behandling