xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tilskud til tandbehandling ved kræft, Sjøgrens syndrom og sjældne sygdomme

Regionen skal efter sundhedslovens § 166 yde et særligt tilskud til tandpleje til:

  • Kræftpatienter, der enten på grund af strålebehandling i hoved- eller halsregionen eller på grund af kemoterapi, har betydelige dokumenterede tandproblemer
  • Personer, der på grund af Sjøgrens Syndrom, har betydelige dokumenterede tandproblemer
  • Personer med medfødte sjældne sygdomme, der som følge heraf har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Principper for indholdet i tilskudsordningen er nærmere beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje, 2006 samt tillæg til vejledningen, 2012. Vejledning er under opdatering.

Ansøgning om tilskud til tandpleje efter sundhedslovens § 166 foregår ved, at borgeren med bistand fra egen tandlæge sender en ansøgning til bopælsregionen. Oplysninger og vejledning findes på regionernes hjemmesider.

Opdateret 26 APR 2023