xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tilskud til tandbehandling ved kræft, Sjøgrens syndrom og sjældne sygdomme

Regionen skal efter sundhedslovens § 166 yde et særligt tilskud til tandpleje til:

  • Kræftpatienter, der enten på grund af strålebehandling i hoved- eller halsregionen eller på grund af kemoterapi, har betydelige dokumenterede tandproblemer
  • Personer, der på grund af Sjøgrens Syndrom, har betydelige dokumenterede tandproblemer
  • Personer med medfødte sjældne sygdomme, der som følge heraf har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Principper for indholdet i tilskudsordningen er nærmere beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje, 2006 samt tillæg til vejledningen, 2012. Vejledning er under opdatering, og en ny version forventes udgivet medio oktober 2022.

Ansøgning om tilskud til tandpleje efter sundhedslovens § 166 foregår ved, at borgeren med bistand fra egen tandlæge sender en ansøgning til bopælsregionen. Oplysninger og vejledning findes på regionernes hjemmesider.


Opdateret 19 JAN 2023