xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Selvbillede og kropsidealer

Det øgede fokus på kroppen som et projekt og et statusobjekt samt stigningen i brugen af sociale medier kan medvirke til at lægge et pres på især unge for at leve op til specifikke kropslige idealer.

Undersøgelser viser, at mange børn og unge er utilfredse med egen krop eller dele af deres egen krop. Dette kan have stor betydning for deres selvværd og for deres dagligdag og generelle trivsel. Et dårligt forhold til egen krop er et dårligt udgangspunkt for en sund seksuel udvikling og god seksuel trivsel, og det kan udgøre en begrænsning for det sociale liv. Utilfredsheden med egen krop er særligt udbredt hos unge piger, men kan gøre sig gældende i alle befolkningsgrupper.

Sex og Samfund: Unges syn på krop og kropsidealer (2018)

Opdateret 15 OKT 2019