xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Klagemuligheder ved behandling af kønsidentitetsforhold

Hvis du har søgt hjælp i sundhedsvæsenet for at afhjælpe kønsligt ubehag, og er utilfreds med den rådgivning og evt. behandling, du har modtaget, har du en række klagemuligheder.

Du kan altid henvende dig til afdelingen og ønske at en anden fagperson vurderer din sag, men da der på nogle områder kun er få fagfolk i Danmark, kan det nogle gange være svært at finde andre.

Du kan altid bruge dit frie sygehusvalg til at bede om et blive henvist til et andet sygehus i Danmark, der kan tilbyde behandlingen. Offentligt betalt behandling i udlandet kan kun ske, hvis man er indstillet dertil af den danske specialafdeling, og hvis der er tale om en nødvendig behandling, som ikke kan gives i Danmark.

Du har de samme rettigheder til at klage over sundhedsfaglig behandling eller brud på patientrettigheder som alle andre, der behandles i det danske sundhedssystem. En klage skal sendes til Styrelsen for Patientklager.


Styrelsen for Patientklager: Behandling
Opdateret 12 JAN 2023