xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Unges alkoholforbrug

Danske unge drikker mindre, end de gjorde for nogle år siden, og de begynder at drikke senere end tidligere generationer af unge. Danmark har dog sammenlignet med resten af Europa stadig den højeste andel af 15-årige, der har erfaringer med at være fulde. Sundhedsstyrelsen har særligt fokus på unges alkoholvaner, da alkohol er mere skadeligt for unge end for voksne.

Særligt unge er i risiko for skadevirkninger af alkohol. Det skyldes blandt andet, at alkohol kan skade unges hjerner, som er under udvikling helt frem til 25-års-alderen. Alkohol nedsætter hukommelse og indlæringsevne. Samtidig er unges hjerner dårligere rustet til at foretage selvkontrol og risikovurdering. Derfor kommer unge lettere galt af sted, når de indtager alkohol.

Hos unge med et højt alkoholforbrug ser man hyppigere ulykker, eksperimenterende brug af stoffer, vold og kriminalitet samt konflikter med venner og forældre. Unge, der begynder tidligt og drikker meget, har desuden større risiko for at få alkoholrelaterede problemer senere i livet

Der ses en positiv udvikling i de unges alkoholforbrug, idet debutalderen er stigende, og alkoholforbruget blandt danske unge har været faldende fra omkring år 2000 og frem. Danske unge drikker dog stadig mere fuldskabsorienteret end unge i andre europæiske lande.

Nøgletal om unges brug af alkohol

  • Der er sket et stort fald i andelen af 11-årige, der har prøvet at drikke alkohol. i 1998 havde 74% af de 11-årige drenge og 58% af de 11-årige piger prøvet at drikke alkohol, mens tallet i 2018 var henholdsvis 20% blandt drenge og 7% blandt piger.
  • Blandt de 15- årige ses også et stort fald i brugen af alkohol, men der er tilsyneladende sket en opbremsning i faldet i den seneste undersøgelse fra 2018, hvor der ses en lille stigning i andelen af 15-årige drenge, som har prøvet at drikke alkohol.
  • Målt ved binge-drinking, fuldskab og mængden af alkohol, der bliver drukket, har danske unge det højeste forbrug af alkohol sammenlignet med unge i andre europæiske lande.
  • Alkoholforbruget blandt unge stiger markant ved overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, særligt blandt unge, der begynder på gymnasiet.
  • 24 % af 16-24-årige mænd og 14 % af 16-24-årige kvinder  drikker mere end 10 genstande i løbet af en typisk uge. Heraf ønsker 10-11 % at nedsætte deres alkoholforbrug.
  • 20 % af de 16-24-årige mænd og 13 procent af de 16-24-årige kvinder drikker fem eller flere genstande ved samme lejlighed ugentligt.

Find flere nøgletal om danske unges alkoholforbrug

Den Nationale Sundhedsprofil 2021

Skolebørnsundersøgelsen

Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse (ESPAD) med fokus på 15-16 åriges brug af rusmidler

Ung19 – Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser

Vidensråd for Forebyggelses rapport om unge og alkohol

Opdateret 06 DEC 2022