xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vold i nære relationer hos gravide, kommende og nye forældre

Fagligt grundlag for opsporing og indsatser

08 MAJ 2024

Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration har udarbejdet et fagligt grundlag for opsporing og indsatser.

Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integrations faglige grundlag er tiltænkt svangreomsorgen, den kommunale sundhedspleje og almen praksis, hvor der foreligger en ledelsesmæssig beslutning om at arbejde systematisk med opsporing og indsatser målrettet vold i nære relationer og æresrelaterede konflikter.

Dette faglige grundlag samler den nyeste viden om vold i nære relationer hos gravide, kommende og nye forældre, samt om opsporing og indsatser målrettet vold i nære relationer og æresrelaterede konflikter. I det faglige grundlag præsenteres eksisterende evidens samt viden om opsporing og indsatser, der kan anvendes i tilrettelæggelsen eller udviklingen af arbejdet. Centrale elementer, der er afgørende for opsporing og indsatser, er fremhævet. Disse kan man læne sig op ad og tilpasse egen lokal praksis.

Vold i nære relationer - fagligt grundlag for opsporing og indsatser

Webtilgængelig udgave af rapporten er på vej

116 sider

Indhold

  1. Opsummering af det faglige grundlag
  2. Læsevejledning og arbejdet med det faglige grundlag
  3. Baggrund
  4. Viden om vold i nære relationer og æresrelaterede konflikter
  5. Opsporing af vold i nære relationer og æresrelaterede konflikter
  6. Indsatser målrettet vold i nære relationer og æresrelaterede konflikter
  7. Tværsektorielt samarbejde

Se desuden

Høringsnotat