xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsstyrelsens årsrapport 2023

22 MAR 2024

54 sider

Indhold

 • 1 Påtegning af det samlede regnskab
 • 2 Beretning
  • 2.1 Præsentation af Sundhedsstyrelsen
  • 2.2 Ledelsesberetning
  • 2.3 Kerneopgaver og ressourcer
  • 2.4 Målrapportering
  • 2.5 Forventninger til det kommende år
 • 3 Regnskab
  • 3.1 Anvendte regnskabspraksis
  • 3.2 Resultatopgørelse mv.
  • 3.3 Balancen
  • 3.4 Egenkapitalforklaring
  • 3.5 Likviditet og låneramme
  • 3.6 Opfølgning på lønsumsloft
  • 3.7 Bevillingsregnskabet
 • 4 Bilag