xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Fagligt oplæg til national handlingsplan

18 APR 2024

I 2022 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen Fagligt oplæg til en 10-årsplan for bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser. Her anbefaledes et systematisk og langsigtet løft af indsatsen til forebyggelse af selvmord gennem en samlet, national handlingsplan med ambitiøse mål for nedbringelse af selvmord og selvmordsforsøg.

Med aftale om udmøntning af SSA-Reserven 2023- 2026 blev der afsat midler til at Sundhedsstyrelsen udarbejder et fagligt oplæg til en national handlingsplan for selvmordsforebyggelse. Initiativet er en del af den politiske aftalte om en 10-årsplan for psykiatri og mental sundhed, som blev indgået i september 2022.

Med den politiske aftale En bedre psykiatri fra november 2023, er der afsat 48,75 mio. kr. i 2024 og 65,0 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til en handlingsplan for selvmordsforebyggelse. Der er taget højde for den økonomiske ramme i oplægget.

Nærværende oplæg skal ses i sammenhæng med det igangværende arbejde med løft af psykiatrien i Danmark i regi af en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed og de aktuelle målsætninger og indikatorer knyttet hertil.

Oplægget indeholder konkrete anbefalinger på social- og sundhedsområdet, som kan prioriteres i forbindelse med politiske forhandlinger om en handlingsplan for selvmordsforebyggelse og kan implementeres inden for den fastlagte økonomiske ramme. Samtidig indeholder oplægget vejledende anbefalinger, som skal ses i sammenhæng med den generelle udvikling på sundheds- og socialområdet, bl.a. som led i 10-årsplanen for psykiatri og mental sundhed.

Oplægget er udarbejdet med rådgivning fra det Nationale Partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg.

Bilagsrapport: Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

 

54 sider

Indhold

 • 1. Introduktion
  • 1.1. Baggrund
  • 1.2. Mål for selvmordsforebyggelse i Danmark
  • 1.3. Principper for det selvmordsforebyggende arbejde
 • 2. Anbefalinger
 • 3. Mål 1: Bedre behandling og støtte til mennesker i risiko for selvmordshandlinger
  • 3.1. Bedre sammenhæng i indsatsen til mennesker i risiko for selvmordshandlinger
  • 3.2. Indsatsen til mennesker i akut risiko for selvmordshandlinger styrkes
  • 3.3. Behandlingstilbuddene til mennesker i risiko for selvmordshandlinger styrkes
  • 3.4. Systematisk indsats til kompetenceudvikling skal medvirke til at flere i risiko for selvmord opspores og skabe bedre kvalitet og sammenhæng i indsatsen
  • 3.5. Udbredelse og udvikling af bedre selvmordsrisikovurderinger skal styrke opsporing af mennesker i risiko, sammenhæng og kvalitet i indsatsen
  • 3.6. Udbredelse af kriseplaner skal styrke opsporing, sammenhæng og kvalitet i indsatsen
 • 4. Mål 2: Afstigmatisering af selvmordstanker og selvmordshandlinger
  • 4.1. Afstigmatisering i befolkningen
  • 4.2. Afstigmatisering blandt fagpersonale
 • 5. Mål 3: Styrket indsats til efterladte efter selvmord og pårørende
  • 5.1. Selvmordsforebyggelse blandt efterladte
  • 5.2. Selvmordsforebyggelse gennem støtte og inddragelse af de pårørende
 • 6. Mål 4: Børn og unge beskyttes mod skadeligt selvmordsrelateret indhold på internettet
  • 6.1. Børn og unge eksponeres for skadeligt selvskade- og selvmordsrelateret indhold på internettet
  • 6.2. Lettilgængelig viden og rådgivning om håndtering af selvmordsrelateret indhold på internettet til fagpersoner og forældre samt børn og unge i risiko for selvmordshandlinger
 • 7. Mål 5: Adgangen til metoder til selvmordshandlinger skal begrænses
  • 7.1. Begræns adgangen til de hyppigst anvendte metoder
  • 7.2. Kerneårsagsanalyse af selvmord i Danmark
 • 8. Mål 6: Styrket forskning og data samt systematisk opfølgning på handlingsplanen
  • 8.1. Praksisnær forskning
  • 8.2. Forbedret datagrundlag
  • 8.3. National koordinering, monitorering og opfølgning på handlingsplanen
 • Referenceliste