xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering giver styrket viden om resultater af beboerkonferencen

Beboerkonferencen er en metode til at skabe trivsel hos plejehjemsbeboere, men gavner både medarbejdere, beboere og plejehjemmene, konkluderer en ny evaluering fra Rambøll.

EVALUERINGER 18 APR 2024

En beboerkonference er et struktureret møde i ældreplejen med deltagelse af en facilitator og fem til ti medarbejdere, hvor omdrejningspunktet er fortællinger fra medarbejdere om en eller to aktuelle situationer med en udvalgt borger eller en konkret situation, som opleves svær. Målet er at styrke den faglige indsats for at kunne øge borgerens og medarbejdernes trivsel i hverdagen.

Metoden, som blev udviklet mellem 2011 og 2014, blev afprøvet og evalueret i 2015, og den viste sig at være effektiv. Metoden er nu på nyt blevet evalueret af Rambøll i perioden 2022 til 2024 for at give kommuner og private eller selvejende leverandører af ældrepleje et styrket grundlag for en eventuel beslutning om implementering af metoden.

Evalueringsrapporten giver indblik i erfaringerne fra implementering af beboerkonferencen ved ni plejecentre i to kommuner, Jammerbugt og Nyborg.

I evalueringen får du viden om:

  • Resultaterne af beboerkonferencen på beboer-, medarbejder- og organisatorisk niveau
  • Hvorfor og hvordan beboerkonferencen giver de ønskede resultater
  • Omkostninger ved implementering af beboerkonferencen.

Læs Evalueringen

73 sider

Indhold

1. Indledning
2. Tværgående sammenfatning
3. Baggrund, kontekstuelle forhold og metodiske opmærksomhedspunkter
4. Effekter og virkninger på beboerniveau
5. Effekter og virkninger på medarbejderniveau
6. Organisatorisk udbytte af beboerkonferencer
7. Omkostningsvurdering
8. Forudsætninger for beboerkonferencer
9. Bilag

 

Læs mere om Beboerkonferencen som metode

Læs mere om Sundhedsstyrelsens demensrejsehold her