xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Mit rehabiliteringsforløb: overblik over rehabilitering til borger

Dette overblik kan anvendes af medarbejdere på ældreområdet, som ønsker at klæde borgere på til at gennemgå et rehabiliteringsforløb

21 DEC 2023

Materialet bygger på en personcentreret tilgang til rehabilitering og er målrettet kommuner, der gerne vil have et redskab til at arbejde mere personcentreret.

Den ene side giver et overblik over rehabiliteringsforløbet. Her findes også en QR-kode, medarbejderen kan scanne med sin telefon og sammen med borgeren se en kort film, der sætter lidt flere ord på, hvad rehabilitering er. Denne side kan bruges for sig selv, til at give borgeren viden om rehabilitering.

Der findes også en version med en bagside med et blankt felt, som medarbejderen og borgeren kan udfylde sammen, så borgeren får indblik i og ejerskab over eget forløb. ”Mit rehabiliteringsforløb” er et dynamisk dokument, som udfyldes og tilpasses løbende, som forløbet skrider frem.

Formålet er, at:

  • Styrke borgerens forståelse og udbytte af rehabilitering
  • Støtte kommunikationen om rehabilitering mellem borger og medarbejder
  • Styrke den personcentrerede tilgang i rehabiliteringsforløbet

Som medarbejdere kan I fx udlevere overblikket, når I mødes med borgeren og eventuelle pårørende første gang i et rehabiliteringsforløb. Her kan det indgå i en opstartssamtale og forventningsafstemning mellem jer og borgerne.

 

Mit rehabiliteringsforløb – kun overblik

Mit rehabiliteringsforløb – med bagside til tekst

Guide: Mit rehabiliteringsforløb