xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Narkotika­kriminalitet, narkotika­beslaglæggelse og stofmarkedet 2023

Narkotikasituationen i Danmark - delrapport 5

19 JUN 2023

Rapporten omhandler sigtelser og overtrædelser af narkotikalovgivningen og færdselsloven, samt omfanget af beslaglæggelse af de illegale stoffer.

Hertil giver delrapporten en oversigt over de illegale stoffer på markedet med hensyn til koncentration og indholdsstoffer, herunder de nye misbrugsstoffer på markedet.

Indhold

  • 1. Sigtelser for overtrædelser af narkotikalovgivningen
  • 2. Kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer
  • 3. Beslaglæggelser af illegale stofer
  • 4. Indholdsstoffer og stofkoncentration
  • 5. Nye psykoaktive stofer
  • Referenceliste

 

Narkotikakriminalitet, narkotikabeslaglæggelser og stofmarkedet. Narkotikasituationen i Danmark 2023 - delrapport 5

5 delrapporter

Rapporten er en del af en serie af udgivelser fra Sundhedsstyrelsen, der tilsammen beskriver Narkotikasituationen i Danmark. Delrapporterne udgives løbende efterhånden som data og undersøgelsesresultater bliver tilgængelige.

 

Se alle delrapporter