xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Mødepakke og dialogkort om rehabilitering

Formålet med materialerne er at fremme en faglig dialog om rehabilitering, så I har et fælles fagligt udgangspunkt, når I som fagpersonale møder borgerne og deres pårørende.

24 NOV 2023

Mødepakke

Mødepakken er et oplæg i PowerPoint-format, som samler op på viden, cases og spørgsmål fra ”Håndbog om rehabilitering på ældreområdet” og supplerer med viden fra andre projekter.

Mødepakken tager udgangspunkt i otte temaer:

  • Personcentreret rehabilitering
  • Tværfaglig udredning
  • Målsætning
  • Meningsfulde hverdagsliv
  • Motivation
  • Hverdagen efter forløbet
  • Tværfagligt samarbejde
  • Samarbejde med pårørende

Uanset jeres organisering og fagligheder, er det vigtigt, at I møder borgerne (og deres pårørende) med et fælles fagligt udgangspunkt. Oplægget her kan I bruge til at skabe en fælles faglig dialog om rehabilitering og på den måde udvikle jeres rehabiliterende tilgang.

Mødepakken fokuserer på otte udvalgte temaer. I kan flytte rundt på, redigere og supplere slides med dine egne slides, så det passer til de temaer, I gerne vil fokusere på og den tid, I har til rådighed.

Målgruppen er alle medarbejdere, der arbejder med rehabilitering på ældreområdet. I kan bruge mødepakken i jeres team, på tværs af rehabiliteringsteam og hjemmepleje, på tværs af fagligheder, eller hvor I ser et behov.

Hent mødepakken

Hente guide til mødepakken

Dialogkort

Dialogkortene tager udgangspunkt i de otte temaer, som indgår i mødepakken. For hvert tema er der en række spørgsmål, som kan sætte gang i en fælles faglig dialog om rehabilitering.

Tag ét eller flere temaer op på f.eks. et teammøde. Fordel kortene imellem jer og tal sammen om spørgsmålene på kortet. I kan f.eks. starte med at gøre det to-og-to og derefter samle op i fællesskab. Det er en god idé at inddrage eksempler fra jeres egen praksis i dialogen. Afsæt ca. 15 minutter til drøftelsen af ét tema.

Målgruppen er alle medarbejdere, der arbejder med rehabilitering på ældreområdet. Brug dialogkortene som en faglig samtalestarter i jeres team, på tværs af rehabiliteringsteam og hjemmepleje, på tværs af fagligheder, eller hvor I ser et behov.

Hent dialogkortene