xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Amning - en håndbog for sundhedspersonale

Sundhedsstyrelsen har opdateret bogen med den nyeste faglige viden på en række områder, herunder de seneste anbefalinger om forebyggelse af fødevareallergi hos spædbørn og behandling af brystbetændelse.

VIDEN OG INSPIRATION 16 MAR 2023

Formålet med bogen er at styrke de sundhedsprofessionelles viden om amning, så de kan vejlede gravide og nye forældre kvalificeret og ensartet ud fra den bedst dokumenterede viden.

Formidling af viden om amning har afgørende betydning, og det anbefales at læse kapitlet om den sundhedspædagogiske tilrettelæggelse af ammevejledningen med henblik på at sikre ensartet viden blandt forskellige fagprofessioner. Der er bl.a. lagt vægt på kommunikation og støtte til amning i forskellige situationer, hvor forældrene har udfordringer med at få amningen til at fungere.

Indhold

 • 1. Amning før og nu
 • 2. Kommunikation og tilrettelæggelse af ammevejledningen
 • 3. Amningens helbredsmæssige effekter på mor og barn
 • 4. Amning – biologisk set
 • 5. Forudsætninger for amning
 • 6. Det normale ammeforløb
 • 7. Udmalkning
 • 8. Hjælpemidler
 • 9. Almindelige ammeproblemer
 • 10. Særlige forhold hos moderen
 • 11. Særlige forhold hos barnet
 • Kommunikationen i forskellige situationer
 • Bilag 

306 sider

Amning - en håndbog for sundhedsprofesionelle - pdf

Bogen kan købes trykt, hos Komiteen for Sundhedsoplysning 

Versioner

7. version 2023 (aktuelt version)

Siden 6. udgave:

 • Teksten side 161, afsnit 8.11, er ændret i forhold til sidste udgave, da den ved en fejl ikke var opdateret i forbindelse med nye retningslinjer for behandling af mastitis.

6. version 2023

Siden 5. udgave er følgende afsnit revideret eller tilføjet:

 • Afsnit 1.3: Om IBCLC-certificerede ammekonsulenter.
 • Afsnit 1.4: Om ammefrekvenser.
 • Afsnit 6.2.2: Nyt afsnit om syntetisk oxytocin under fødslen, og hvilken betydning det kan have for amningen.
 • Afsnit 6.2.3: Ny tekst om kejsersnit.
 • Afsnit 9.2: Revideret afsnit om ammeproblemer hidrørende fra brystet, herunder tilstande inden for mastitisspektret samt vejledning i lymfatisk drænage, Cottermanns greb, antibiotika og andre behandlingstiltag.
 • Afsnit 11.1: Afsnit om forebyggelse af fødevareallergi er revideret i overensstemmelse med de nye retningslinjer for forebyggelse fra 2022.
 • Bilag 2 og 3 er revideret.
 • Derudover er der foretaget en lang række mindre justeringer og indsat nye referencer.

5. version, 2021 
Siden 4. udgave af bogen er der indført følgende betydningsbærende ændringer:

 • Afsnit 4.3: B12-tilskud til gravide og ammende, der spiser vegansk.
 • Afsnit 6.2.1: Smertelindring med epidural og morfika under fødslen øger risiko for lav self-efficacy i relation til amning og tidligt ammeophør.
 • Afsnit 6.3: K-vitamin gives inden for de første 90 minutter efter fødslen.
 • Afsnit 8.14: Teksten om suttebrikker er omskrevet.
 • Afsnit 10.2: Ny tekst om alkohol og amning.
 • Afsnit 11.9: Afsnittet om hypoglykæmi er delvist omskrevet.
 • Afsnit 11.11: Tekst om manglende eller dårlig trivsel er omskrevet.
 • Afsnit 11.13: Helt ny tekst om stramt tungebånd.
 • Der er desuden indsat nye referencer. 

4. version: 2018

3. version: 2013