xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsstyrelsens årsrapport 2022

03 APR 2023

Indhold

 • 1 Påtegning af det samlede regnskab
 • 2 Beretning
  • 2.1 Præsentation af Sundhedsstyrelsen
  • 2.2 Ledelsesberetning
  • 2.3 Kerneopgaver og ressourcer
  • 2.4 Målrapportering
  • 2.5 Forventninger til det kommende å
 • 3 Regnskab
  • 3.1 Anvendte regnskabspraksis
  • 3.2 Resultatopgørelse mv.
  • 3.3 Balancen
  • 3.4 Egenkapitalforklaring
  • 3.5 Likviditet og låneramme
  • 3.6 Opfølgning på lønsumsloft
  • 3.7 Bevillingsregnskabe
 • 4 Bilag

Sundhedsstyrelsens Årsrapport 2022