xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rygning og rygestop blandt borgere med psykiske lidelser

Rygning er langt mere udbredt blandt personer med psykiske lidelser sammenlignet med den øvrige befolkning. Forskning viser, at et rygestop – også for personer med psykiske lidelser – har en række positive følgevirkninger, såsom bedre psykisk helbred, færre sygdomstilfælde og lavere dødelighed. Vi ved også, at personer med psykiske lidelser har omtrent ligeså stort et ønske om rygestop, som andre der ryger, og når de går i gang med et rygestopforløb, så stopper relativt mange af dem.

ANBEFALINGER 03 MAR 2022

Disse guides er specifikt målrettet sundhedsprofessionelle i regioner og kommuner, som har kontakt til personer med psykiske lidelser. Det drejer sig om rygestoprådgivere, medarbejdere i socialpsykiatrien, psykiatriske sygeplejersker, psykiatere og praktiserende læger. De fire guides er udarbejdet i samarbejde med målgrupperne og tilpasset i længde, sprog og indhold efter målgruppernes ønske. De tager afsæt i rapporten ”Rygestop og psykiatri” og samler konklusionerne fra denne rapport i en kortere og lettilgængelig form. Hensigten med de fire guides er, at klæde sundhedsprofessionelle på til at iværksætte den rette hjælp og støtte til personer med psykiske lidelser, som gerne vil stoppe med at ryge.

Rygning og rygestop blandt borgere med psykiske lidelser – en guide til rygestoprådgivere

Rygning og rygestop blandt borgere med psykiske lidelser – en guide til kommunale medarbejdere, der har kontakt med borgere med psykiske lidelser

Rygning og rygestop blandt patienter med psykiske lidelser – en guide til sygeplejersker i hospitals- og distriktspsykiatrien

Rygning og rygestop blandt patienter med psykiske lidelser – en guide til praktiserende læger og læger i hospitals- og distriktspsykiatrien