xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Organisering og tilgængelighed af vaccinations­tilbud i efteråret/vinteren 2022-2023

Notat, der beskriver organiseringen og tilgængeligheden af vaccinationstilbuddene mod covid-19, influenza og pneumokoksygdom i efterår/vintersæsonen 2022-23.

NOTATER 22 JUN 2022

Gennemførslen af vaccinationsprogrammet mod covid-19, influenza og pneumokoksygdom til efteråret/vinteren 2022-2023 skal varetages af regionerne. Forberedelserne af rammerne baseres på de hidtidige erfaringer med vaccinationsindsatsen mod covid-19 og vaccinationsprogrammer generelt for at nyttiggøre dem i en bredere sammenhæng

Det er ambitionen at skabe lettilgængeligt vaccinationstilbud af høj kvalitet, der med høj tilslutning og lighed på tværs af geografiske, demografiske og socioøkonomiske forhold forebygger sygdom og forbedrer folkesundheden.

Notatet indeholder følgende afsnit:

  • Baggrund
  • Principper for organisering og tilgængelighed