xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ernæring til spædbørn og småbørn - en håndbog for sundhedspersonale

Spædbarnets ernæring er af afgørende betydning for dets vækst og trivsel og for barnets sundhed på længere sigt.

KATALOGER/FAKTAARK 09 JUN 2022

Denne håndbog henvender sig til sundhedsplejersker og personale i almen praksis, der har en central opgave i at rådgive forældre til spædbørn og småbørn om kost i barnets første to leveår.

Bogen kan anvendes direkte i rådgivningen af forældrene og kan desuden anvendes som reference for alle, der udarbejder oplysningsmateriale om spæd- og småbarnsernæring.

Ernæring til spædbørn og småbørn - pdf

Ernæring til spædbørn og småbørn - trykt version, kan bestilles hos Komiteen for Sundhedsoplysning

Juni 2022: Ændringer til håndbogens version 4: fødevareallergi hos spædbørn

Sundhedsstyrelsen har revideret anbefalingerne om forebyggelse af fødevareallergi hos spædbørn. De reviderede anbefalinger erstatter anbefalingerne i kapitel 1.7.1 Fødevareallergi i denne udgivelse. 

Læs de nye anbefalinger i Anbefalinger om forebyggelse af fødevareallergi hos spædbørn (2022)

Versioner

Version 4: 2019. Ændringer: På side 73-76 er indsat ny tekst om vegetarisk og vegansk kost til spædbørn og småbørn. På side 89 er skemaet vedr. kosttilskud til spædbørn revideret.

Version 3: 2017: Ændringer: omtalen af gelatinekapsler med D-vitamin er udgået. Disse kapsler må ikke længere anvendes til spædbørn.

Version 2: 2016

Version 1: 2015 Bogen erstatter 'Anbefalinger for spædbarnets ernæring. Vejledning til sundhedspersonale, 3. version (2006)'