xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udvikling af samarbejdsmodeller på tværs af sektorer for mennesker med type 2-diabetes

Vidensopsamling fra tre udviklingsprojekter

EVALUERINGER 29 JUN 2022

Med den nationale diabeteshandlingsplan 2017 var der afsat midler til at udvikle og afprøve lokale modeller for styrket tværsektorielt samarbejde om diabetespatienter. Formålet var at opnå erfaringer og viden om, hvordan udvikling af et populationsbaseret og datainformeret samarbejde kunne gribes an. Samtidig var der en forventning om, at øget fælles viden og styrkede faglige relationer mellem de involverede aktører skulle indgå som et bærende fundament for arbejdet med datadreven kvalitetsudvikling.

Tre projekter har fået midler fra puljen, og denne evaluering sammenfatter deres læring og resultater, samt hvilke opmærksomhedspunkter der kan udledes for det videre arbejde med at styrke den tværgående diabetesbehandling. Evalueringen er finansieret af Sundhedsstyrelsen, og rapporten er målrettet fagpersoner og beslutningstagere på diabetesområdet.

De tre projekter er væsensforskellige, hvad angår deres fokus, arenaer, og hvor langt de er kommet på vejen fra udvikling og innovation til afprøvede løsninger, der kan arbejdes videre med at udbrede og implementere. Der er dog også afdækket fællestræk og læring relateret til opstart af udviklingsarbejdet, de påkrævede tidshorisonter samt de udfordringer og potentielle gevinster, der følger af arbejdet med populationsdata og datainformeret kvalitetsudvikling.

Indhold

  1. Baggrund, formål og datagrundlag
  2. TværSam – ’Sammenhængende forløb for patienter med type 2-diabetes i primær og sekundær sektor’
  3. Type 2-diabetes – et samarbejde i Midtklyngen
  4. Sammen om Diabetes i Somatik og Psykiatri
  5. Konklusioner og anbefalinger